Transportører med gyldig transporttillatelse vil nå kunne passere grensen uten å stoppe. Det gjelder på tollsteder oppgitt i tillatelsen og innenfor åpningstiden.

Også utenom åpningstid gis transportører med transporttillatelser adgang til å passere grensen via så vel ubetjent som betjent grenseovergang.

Tolldeklarasjon og transittdokumenter må like fullt som vanlig være oversendt tollvesenet elektronisk og i forkant av grensepasseringen via TVINN-systemet.

Formålet med denne endringen av tollforskriften er å redusere smitterisiko ved at de aktuelle transportørene ikke trenger å melde seg fysisk ved ekspedisjonslokalet. Forskriften sikrer også harmonisering med svensk regelverk.

For nærmere informasjon klikk   HER.