Mange bedrifter opplever at sjåfører blir stanset på kommunegrenser eller får beskjed av lege om å gå i karantene uten å ha sykdomstegn eller påvist smitte av covid-19. Dette er altså feil. For å unngå slike situasjoner har NLF utarbeidet et skriv som sjåfører kan ha med seg som dokumentasjon i bilene.

NLF anbefaler at sjåførene også har med seg en kopi av arbeidskontrakt i bilen, eventuelt annen dokumentasjon på arbeidsforholdet.

Skrivet kan lastes ned her

og her på engelsk

Confirmation of employment in critical society function