Unntakene fra karanteneplikten er nå ytterligere presisert. Som vi tidligere har omtalt, gir  Forskrift om karantene ved ankomst til Norge karanteneplikt i 14 dager til alle som kommer til Norge fra utlandet. Det er unntak fra karanteneplikt for personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge under reise mellom bolig og arbeidssted. Unntaket gjelder både personer som krysser grensen daglig, og dem som reiser inn i landet fra Sverige og Finland for å arbeide for lengre perioder. Det er også unntak for personer som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller for å ivareta befolkningens grunnleggende behov.

Helse- og omsorgsdepartementet offentliggjorde 24. mars et rundskriv som beskriver unntakene fra karanteneplikten ytterligere.

Les Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv her