Statens vegvesen innfører generell dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene for transport av artikler relatert til liv og helse.

Dispensasjonen gjelder følgende transportformer:

  • Matvaredistribusjon og beslektede næringer, inkludert drivstoffdistribusjon
  • Råvaretransport
  • Fôr til dyr og transport av levende dyr
  • Transport av medisiner og medisinsk utstyr
  • Distribusjon av utstyr til sykehus og andre offentlige institusjoner

Dispensasjonen gjelder fra 13. mars 2020 og i 30 dager. Det gis ikke dispensasjon fra reglene som regulerer sjåførenes pauser.

Les mer om dispensasjonen her

Dokument: Slik tolker NLF kjøre- og hviletidsunntakene