Finland har også gjort endringer i sine kjøre- og hviletider:

  1. Maksimumsgrensene for daglig kjøretid, kjøretid per uke og kjøretid i løpet av en toukersperiode kan overskrides.  
  2. Minimumsgrensen for døgnhvile er 9 timer.
  3. Minimumsgrensen for ukeshvile uten kompensert hviletid er 24 timer
  4. Pausene kan også deles opp, en pause på 30 minutter tas ut først, så en på 15 minutter.

Forskriften trer i kraft 27. mars 2020 og gjelder til og med 25. april 2020.