Det norske korona-unntaket fra kjøre- og hviletidsreglene er forlenget til 12. mai. 

Les mer om kjøre- og hviletidsreglene i egen sak hos Statens vegvesen

og her