Vegvesenet gir ingen generell utsettelse av EU-kontrollen for de som har frist i mai eller senere. [21.04.2020]