Piggdekkfristen er forlenget til 1. mai i hele landet. Sverige har også innført samme unntaket. Statens vegvesen ber likevel sjåfører om å skifte dekk så snart vegforholdene og praktiske hensyn gjør det mulig. Dette av miljøhensyn.

Les mer i egen sak fra Statens vegvesen