Etter påtrykk fra blant annet NLF har Vegvesenet nå gjort ytterligere tilpasninger for å møte utfordringene i koronakrisen. Alle tungbilsjåfører, yrkessjåfører og utrykningssjåfører får nå seks måneder lagt til på utløpsdatoen på førerretten.

– Statens vegvesen har i samråd med Helsedirektoratet vedtatt en midlertidig forskrift om forlengelse av førerrett for tungbilsjåfører, yrkessjåfører og utrykningssjåfører med vanlig gyldighet på førerretten. Disse yrkesgruppene kan derfor midlertidig kjøre i seks måneder ekstra på utløpsdato, forteller avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

Forlengelse av frist for utløp av førerrett, Statens vegvesen