NLF har utarbeidet en liste over økonomiske strakstiltak som bør gjennomføres for transportnæringen. Administrerende direktør Geir A. Mo fremla tiltakspakken for stortingspartiene lørdag ettermiddag.

– Vi er i fortløpende dialog med politiske myndigheter og forvaltningen i denne krisen. Det er forventet at regjeringen vil måtte komme med flere økonomiske tiltakspakker og fra vår side er helgens innspill som strakstiltak å regne, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Lørdag formiddag la han frem en tiltakspakke for stortingspartiene. Denne innebærer blant annet en rekke kostnadsreduserende og likviditetsforbedrende tiltak, tydeliggjøringer og forbedringer rundt forhold knyttet til permittering og arbeidsgivers økonomiske ansvar ved bortfall av arbeidskraft, samt hurtigtiltak knyttet til enbilseiere som risikerer store økonomiske problemer ved bortfall av oppdrag.

Hele tiltakspakken er tilgjengelig for gjennomlesning.

Trykk på denne linken for å laste den ned (PDF).