Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ber om at Norge gjør som Danmark, og kompenserer for bedriftenes faste utgifter. 
– Ordningen må være enkel og ubyråkratisk og gi penger nå, og ikke om seks måneder, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

– Vi har spilt inn forslag om at myndighetene må kompensere for faste utgifter, og krever at en slik pakke må ta hensyn til de aller minste bedriftene – inkludert familiebedrifter som drives som enkeltpersonforetak. Ordningen må være enkel og ubyråkratisk og gi penger nå, og ikke om seks måneder. Se til Danmark, der har de nettopp etablert en slik løsning, sier NLF-direktør Geir A. Mo.  

I Danmark var myndighetene tidlig ute med å kompensere små- og mellomstore bedrifters faste utgifter. I Sverige har de nylig signalisert en kompensasjonsordning for inntil halvparten av husleieutgiftene ved inntektsbortfall grunnet koronakrisen.

Bør slippe forskudd på bompenger og ferge

Flere andre organisasjoner og politiske partier har signalisert det samme, noe som gjør at Mo har godt håp om at forslaget blir realisert.
– I Norge har bedriftene ikke fått tilstrekkelige incentiver for å holde hjulene i gang. Vi må kunne ha flere tanker i hodet på en gang; bedriftene skal ikke bare overleve selve krisen, de skal også greie å leve etter at krisen er over. Da må vi sikre både bemanning og likviditet i tillegg til aktivitet, sier Geir A. Mo.

NLF utarbeider nå sin andre kravliste, som vil bli oversendt Stortinget i morgen. Ett av de andre tiltakene NLF foreslår, er at transportbransjen skal slippe å betale forskudd på bompenger og ferge. I tillegg er det viktig at det blir reelle lettelser og ikke bare utsettelser. Regjeringen har varslet at de legger frem sine forslag på fredag. Stortinget skal så bruke helgen til å behandle disse, før den etter planen skal vedtas tirsdag i neste uke, etter det lastebil.no får opplyst.