Karantenerelaterte lover, forskrifter og vedtak

Overordnet:

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

FHIs nettsider for temasider, råd og tips

Helsenorges nettsider for informasjon fra helsemyndighetene

Regjeringens nettsider om du vil vite hva myndighetene gjør

Altinns nettsider med nyttig informasjon om koronavirus og næringsliv

Diverse:

NLFs Karanteneguide per 23.11.2020

NLFs Smittevernveileder

Les om smittevern- og bestillingsrutiner hos Statens vegvesen (vedlegg)

Her søker du støtte i Kompensasjonsordningen

Kjøre- og hviletidsunntak, vedtaksbrev fra Statens vegvesen

Forlengelse av frist for utløp av førerrett, Statens vegvesen

Forskrift om karantene m.v. etter reiser utenfor Norden

Spørsmål og svar om permitteringer på NAVs nettsider

Regelverk om risikovurdering ved smittefare

Tiltakspakke fra myndighetene (16.03.20)

Veiledning om offentlige anskaffelser og Koronapandemien

Garantiordningen: Et viktig bidrag til norsk næringsliv

Dokumenter og skriv utarbeidet av NLF

Sjekklister, råd og tips:

NLFs håndvask-plakat (pdf)

Sjekkliste for koronavirustiltak

Slik desinfiserer du lastebilen

Dokumenter:

Bekreftelse på arbeid i kritisk samfunnsfunksjon

Bekreftelse på arbeid i kritisk samfunnsfunksjon - ENGELSK

Krav på tilbud om barnehage- eller skoleplass

Avtale om overtidsarbeid

NLFs tiltakspakke, overlevert Stortinget 14.03.20

Slik tolker NLF kjøre- og hviletidsunntakene

Tiltak fra NLFs samarbeidspartnere

Terminalguider:

NORSK terminalguide (pdf)

ENGELSK terminalguide (pdf)

TYSK terminalguide (pdf)

POLSK terminalguide (pdf)