Vi vil også minne om at transportsektoren er en kritisk samfunnsfunksjon, hvor behovet går foran Heimevernets personellbehov. Dette er nedfelt i en instruks fra Forsvarsdepartementet til Forsvaret. 

Arbeidsgivere som har behov for å frita personell som blir innkalt til tjenesteplikt i Heimevernet, må søke om fritak i tråd med Forsvarsdepartementet rutiner. Spørsmål tas med Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) på tlf. 915 03 003 eller e-post fpvs.kontakt@mil.no