Spørsmål og svar om permitteringer på NAVs nettsider

Avtale om overtidsarbeid

Krav på tilbud om barnehage- eller skoleplass

Bekreftelse på arbeid i kritisk samfunnsfunksjon

Bekreftelse på arbeid i kritisk samfunnsfunksjon - ENGELSK