Sliter du med likviditeten, som vi vet en del gjør i disse koronatider, kan en avdragsutsettelse være nødvendig. Nordea gir deg kostnadsfri kontraktsendring ved utsettelse av avdragene. Vi har laget et eksempel som viser hva en avdragsutsettelse og en renteendring medfører i lavere kostnader.

  • Utgangspunkt: Leasing av bil til kr 1.250.000 eksklusiv mva. over 5 år med 4 % rente. Leasingleie vil utgjøre kr 22.944 eksklusiv mva.
  • Avdragsutsettelse: Hvis avtalen har løpt i 2 år, vil den nye, reduserte leien (uten avdrag) utgjøre cirka kr 2.599 eksklusiv mva., altså en likviditetsbedring på kr 20.345 eksklusiv mva. i for eksempel 3 måneder for hver bil. Jo lengre avtalen har løpt, jo større effekt vil avdragsutsettelsen gi.
  • Renteendring: Månedlig leie vil bli redusert med kr 270 eksklusiv mva. ved en renteendring på 0,5 %-poeng.

Nordea tilbyr altså endringer på nåværende kontrakt uten at det medfører ekstra kostnader for deg. De har også redusert renten sin med 0,65 prosentpoeng. Renteendringen trer i kraft 1. mai for eksisterende kunder.