Som NLF-medlem får du 0,20 kroner/Kg i rabatt. Du finner Gasums fyllestasjoner her:

https://www.gasum.com/no/gass-for-transport/veitransport/fyllestasjoner-for-gass/