Nordea Finans er NLFs hovedsamarbeidspartner på alt av finansiering – fra ny lastebil til kommunikasjonsutstyr. Med 12 dedikerte medarbeidere på 10 regionkontorer over hele landet, tilbyr vi NLFs medlemmer og deres ansatte best mulige vilkår og finansieringsløsninger.

Nordea Finans tilbyr personlig service og gunstige betingelser på finansiering.

 Vi finansierer:

• Nye og brukte trekkbiler og trailere

• Personbiler

• Varebiler

• Påbygg

• Kommunikasjonsutstyr

• Andre nyttekjøretøy og maskiner

• Refinansiering av lån

Renten i finansieringsavtalene vil generelt være flytende, og kan endres i samsvar med utviklingen i det generelle rentenivået i Norge og Nordeas vilkår for øvrig.
Finansieringsavtaler med NIBOR 3 mnd. som referanserente kan etableres med medlemmer som inngår en individuell rammeavtale med Nordea Finans og hvor årlige investeringsbehov beløper seg til mer enn 3 mill kroner i samlet finansiert beløp.

Kontakt oss angående din finansiering vedrørende lån eller leasing
Her finner du din lokale kontaktperson

Eller sjekk vår finansieringskalkulator her:

Finansieringskalkulator