Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter. Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

 • Salgsinntekt: 70 millioner kroner
 • Balansesum: 35 millioner kroner
 • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Stegene du må utføre nå hvis din bedrift er berørt:

 • Gjennomføre aktsomhetsvurderinger
 • Offentliggjøring av rapport og redegjørelse for aktsomhetsvurderinger
 • Legge til rette for å svare ut innsynsretten for «enhver»

Stegene er ikke bare en sjekkliste, men krever arbeid, involvering av flere i virksomheten samt strukturert arbeidsmetodikk for å svare ut lovkravet.

Med ShareControl Transparency får du et system som håndterer alle data og prosesser rundt Åpenhetsloven.

Systemet hjelper din bedrift med å håndtere samsvarskravene i «Åpenhetsloven» i ett system, i en sømløs prosess fra import av leverandørdata til vurdering og rapportering, slik at du kan unngå risiko for manglende overholdelse og ha full tillit til at du overholder kravene.

 

ShareControl Transparency hjelper deg med

 • Leverandørscreening – Importer en komplett liste over leverandørene dine og tilknyttede data som land, bransje, økonomiske data og mer
 • Datainnsamling – Tilpass det lett tilgjengelige spørreskjemaet slik at det passer til dine eksakte behov, send det til leverandører, samle inn svar og legg ved flere dokumenter
 • Vurdering – Enkel oversikt for å vurdere om alle nødvendige data og informasjon er samlet inn.
 • Risikovurdering – Vurder risiko basert på bransje-, produkt- eller tjenestekategori, land eller andre parametere
 • Begrensning – Opprett notater, oppgaver og påminnelser om begrensningsplan for hver leverandør som er i faresonen
 • Implementer – Lag notater om fullførte avbøtende trinn
 • Redegjørelse – Benytt den integrerte mal for redegjørelse og tilpass denne til deres endelig årlige redegjørelse. Husk at denne skal signeres av selskapets styre og daglig leder.
 • Plan – Opprett og tilordne påminnelser og oppgaver for oppfølging og når du skal starte din neste vurdering.

Merk at man i tillegg til en lisensavtale på ShareControl Transparency også må ha lisens til Microsoft, for å benytte Customer Voice spørreskjemaet (til datainnsamling).

For mer informasjon, se ShareControl Transparency - Software for "Åpenhetsloven" - ShareControl

Ytterligere informasjon om priser, rabatter og inngåelse av avtale, ta kontakt med Share Control AS v/ Statsautorisert revisor Ragnar Bryne på rb@sharecontrol.no eller 416 09 779.