Et relativt ukjent lovverket gir norske næringsdrivende samme rettigheter som Staten ved inndrivelse av utestående fordringer.
Inkassobyrå er derfor kun en tidkrevende og kostbar omvei, både for deg og for kundene dine. I 2013 løste inkassobransjen kun 24% av kravene de fikk tilsendt fra næringslivet. Hvorfor la inkassobyrået tjene penger på at du ikke får dine?

Fordeler med Solvent Egeninkasso

-          Raske oppgjør fra kunder

-          Kraftig forbedret løsningsgrad

-          Du beholder hele hovedstolen

-          Rente- og salærinntekter tilfaller deg

-          Lens- og Namsmann gjør jobben på vegne av kreditor

-          Bedre oversikt via en enkel og tidsbesparende løsning

-          Rådgivning og support er inkludert i avtalen

-          300 årlige kredittsøk og 25 overvåk igjennom Bisnode AS
           (tidligere AAA Soliditet)

De fleste bedrifter har dårlig likviditet og lave driftsmarginer, da er raske oppgjør og ingen forsinkelser i kontantstrømmen avgjørende. Solvent Egeninkasso hjelper daglig ca. 1.500 norske bedrifter med å få full innkreving av sine fordringer. Vi har gode referanser og erfaringer fra din bransje, vi vil svært gjerne dele disse med deg. 

Som medlem i NLF har du redusert pris på våre løsninger.

Ta kontakt for nærmere informasjon Solvent Egeninkasso på telefon 95009737

Prioriterte kontakter for NLFs medlemmer er:

.

Salgssjef Jan Ivar Jensen salg, TLF : 95009737 email:  jan@solvent.no.