NLF og If har vært avtalepartnere siden 1974. Forsikringsavtalen gir deg som NLF medlem en rekke fordeler.

Skadeforsikring
Når du velger If, velger du en samarbeidspartner som gir deg garanti for at du får riktige dekninger til en konkurransedyktig pris og de beste vilkår i markedet .

HVORFOR VELGE IF

• Rettshjelp dekker inntil 250 000 kr
• Psykologisk førstehjelp omfatter både den ansatte
  og familien
• Fleksible egenandeler
• Avbrudd gjelder fra dag én
• Erstatning til eier av bilen, selv om sjåfør er uaktsom

SPESIELT FOR NLF-MEDLEMMER

 • NLF-garanti
 • NLF-spesialister
 • Eget skadeutvalg
 • Rabatt på bil og storbil på tariff
 • Bedre avbruddsdekning
 • Bagasje i bilen er dekket med 30 000 kr
 • Vedlikeholdsverktøy i bilen er dekket med 40 000 kr
 • Annet fastmontert utstyr er dekket med 60 000 kr 
 • Et sett ekstra dekk og felger dekkes mot brann
  og tyveri
 • Utvidet dekning for snøbrøyting – brudd eller
  brekkasje på drivverk/kraftoverføring
 • Vår beste forsikring for varebiler til kaskopris
 • NLF-ansvar – En ansvarspakke som dekker de vanligste formene fo erstatningsansvar en transportør kan komme opp i
 • Løyvegaranti
 • If Aktiv Sikkerhet og Fair transport

Helseforsikring
Helseforsikring gir rask og enkel tilgang til behandling, slik at den ansatte kommer raskere tilbake på jobb. Forsikringen reduserer sykefraværet, og kommer både bedrift og ansatt til gode. Den gir også en stor trygghet for selvstendig næringsdrivende, som ved fravær fra jobben kan bety tap av både inntekter og kunder.

Viktig å vite om forsikringen:

 • ingen kostnadsbegrensning
 • ubegrenset ansvarstid i forsikringstiden
 • ingen egenandel
 • Behandling når det passer deg eller bedriften

Pensjonsforsikring
Fra 1. juni 2012 tilbyr også If pensjonsforsikringer for NLFs medlemsbedrifter. Innkjøpsavtalen omfatter den kollektive innskuddspensjonen (OPT) som bedriftene lovmessig må dekke for sine ansatte, og får navnet If Pensjon. 

Ansatte får også gode rabatter på sine privat forsikringer i If, inntil 25 % rabatt (avhengig av antall og typer forsikringer)

Kontakt If

If har egne dedikerte rådgivere over hele landet som jobber spesielt med NLF avtalen. Ønsker du å få et tilbud fra If er du velkommen til å ringe vårt eget VIP nummer for NLF medlemmer: 21 49 71 69

Brosjyrer:

Fordeler ansatte i en bedrift som er NLF medlem

Forsikring for NLF medlemmer

Fordeler Storbil 

Løyvegaranti

Ansvarsforsikring

If pensjon 

Personforsikring for NLF 

Rettshjelpforsikring

 

Du kan lese mer om avtalen  her

Finn din NLF spesialist her