NLF-advokatene yter generell juridisk rådgivning og representerer medlemmer i tvistesaker både i og utenfor domstolene. 

NLF-advokatene har følgende spesialområder: 

 • transportrett (godsansvar ved skade, totaltap, forsinkelse)
 • selskapsrett (stiftelse av selskap, sammenslåing/oppløsning, generasjonsskifte)
 • arbeidsrett (ansettelse, oppsigelse, omorganisering, nedbemanning, permittering, avskjed, lønnskrav, arbeidstid, lønnsforhandling)
 • avtale-/kontraktsrett (kontraktsutforming, inngåelse, revidering og tolkning)
 • kjøpsrett (kjøp og salg av motorvogn, utstyr m.m.)
 • forsikringsrett (ansvarsfordeling, ståtid, yrkesskade, erstatningsberegning)
 • fast eiendom (leieavtaler næringsbygg, kjøp/salg, erstatning, mangler m.m.)
 • erstatningsrett (beregning av økonomisk tap, avbrudd, yrkes-/personskade)
 • arv- og familierett
 • forvaltningsrett (løyve, tillatelser, offentlige rettigheter, klage på vedtak m.m.)
 • veitrafikk (skader, ulykker, kjøre- og hviletid, sikring av last, gebyr m.m.)
 • strafferett (foretaksstraff, enkeltpersoner)

NLF-advokatene kan også benyttes som mekler i saker, samt påta seg oppdrag som voldgiftsdommer i de tilfeller det er aktuelt. 

NLF-advokatene forhandler direkte med arbeidstakerorganisasjonene i tariffrettslige spørsmål, særavtaler og lokale avtaler. 

For å sikre gode resultater for våre klienter, benytter vi oss av den gode tekniske og økonomiske kompetansen i Norges Lastebileier-Forbund. 

Medlemmer i NLF betaler kun en mindre egenandel for hver time advokattjenester de mottar fra NLFs advokater. I tillegg betaler ikke medlemmer for eventuelle reisekostnader.

Ta kontakt med NLF-Advokatene om du ønsker bistand: Tlf:  +47 950 33 200