Godsavtalen og Overenskomst for godstransport gir regler om hvilken lønn arbeidstakerne skal ha.

Du som arbeidsgiver må tenke på to ting i denne forbindelse:

  • hva slags lønn en snakker om
  • hvilken type transport det er som skal avlønnes (distribusjon/nærtransport eller langtransport)

Tariffavtalene inneholder minimumslønnssatser for nær- og distribusjonstransport og langtransportsjåfører.

Avtalene finner du her