Som arbeidsgiver er det mye du må sette deg inn i når det gjelder sykepenger og ansatte. På NAV sine sider finner du det du trenger. Les mer på NAV sine sider:  Arbeidsgiver - nav.no 

Det er laget flere nyttige publikasjoner for oppfølgingsarbeidet:

Oppf.sykmeldte 2019 BM digital.pdf (på norsk)

Oppf.sykmeldte 2019 EN digital.pdf (på engelsk)

Det er også laget en beskrivelse av hvordan du bruker  den digitale oppfølgingsplanen

Sjekkliste for dialogmøte 1 fra 2014 gjelder fortsatt. Den gir informasjon om hva dialogmøtene skal inneholde og hvordan de skal gjennomføres.

NAV har også egne nettkurs for arbeidsgivere.

NAV tilbyr nettkurs med temaer som:

  • følge opp sykefravær
  • arbeidsmiljø
  • rekruttering og inkludering
  • senior- og livsfasearbeid
  • arbeid og psykisk helse

Se mer om nettkursene her:  Forebygge sykefravær (nav.no)