En orientering med utgangspunkt i Godsavtalen mellom NLF og FF og Overenskomst for godstransport mellom NLF og YTF.

Tarriff avtale A til Å