Alta Lastebilsentral AS

Alta Lastebilsentral AS er en transportsentral som organiserer bileiere i Alta. Vi driver allsidig transportvirksomhet lokalt og regionalt. Vi er organisert som et aksjeselskap med 18 aksjonærer med ialt 40 kjøretøyer innen forskjellige kategorier. 

Alta Lastebilsentral holder til moderne lokaler i Myggveien 20 på Aronnes. Lokalene ble utvidet i 2010 med ny vaskehall. Samtidig ble verkstedsarealene oppgradert. Utomhusområdene ble oppgradert i 2011 med nytt dekke. 

Vi transporterer og yter best mulig service til alle private og offentlige instanser som har behov for ulike transporttjenester. Vi samarbeider med en rekke entreprenører. Alta Lastebilsentral er også agenter for DHL og Norwegian. 

Tippbiler grus/asfalt 
Thermobiler 
Kranbiler 
Maskin transport 
Spesialtransport 
Distribusjonsbiler 
Krokbiler 
Kapell semier 

Bileiere 
I dag stilles det så strenge krav til den som vil starte opp at ikke alle kan gjøre dette, dermed kan heller ikke transport være noen nødløsning. 
Myndighetens strenge krav til den som skal drive egen næringsvirksomhet er en ting, i tillegg stilles krav til sentralen: 
ADR Kurs, Løyvekurs, Kranekurs, Intern kontroll H.M.S 
I tillegg til interne kurs bl.a: 
Kvalitetssikring, Kjøre- og hviletidsbestemmelser, Service/Kundebehandling 
Fra 01.01.-96 må alle som driver transport, ha garanti (bankgaranti) på kr 75.000,- pr bil for å kunne fortsette i bransjen. 
Det er i dag ingen annen bransje som har like strenge krav. 

Bransjen gjennomgått store forandringer både med hensyn til transporten og kravene for å drive transport. 

Aksjeeiere/Bileiere

Viktor Andersen Transport AS 
Arnfinn Bakkens Transport AS 
Geir Thomassen AS 
Leirbotn Transport AS 
Kivi's Transport As 
KBK Transport AS 
Børre Andersen AS 
Willy Solheim AS 
Stritrans AS 
TH Olsen Transport AS 
Odd Mathisen AS 
Claus Thomassen AS 
Strifeldts Transport AS 
Jan E Thomassen Transport AS 
Thomassen Transport AS 
Altenfjord Transport As 
Tor Arne Thomassen AS

Arctic Minerals AS

Selveste Persen Maskin AS

Tlf 78444770 - post@altalastebilsentral.no