Fylkesstyret i Nordland

Einar Endresen Leder Fylkesavd
Einar Endresen

Tlf: 76133626
Mobil: 41626219
einar@endresentransport.no

Frank Brubakk Nestleder Fylkesavd
Frank Brubakk

Mobil: 97706819
fran-bru@online.no

Jørn-Sture Johansen Styremedlem Fylkesavd
Jørn-Sture Johansen

Tlf: 75154078
Mobil: 90526691
jjorn_johansen@yahoo.no

Trond Eriksen Styremedlem Fylkesavd
Trond Eriksen

Tlf: 75648428
Mobil: 90729220
tr.erik@online.no

Nils Harry Jakobsen Styremedlem/Kasserer Fylkesavd
Nils Harry Jakobsen

Tlf: 76082709
Mobil: 41550323
njojako@online.no

Nils Harry Jakobsen Kasserer Fylkesavd
Nils Harry Jakobsen

Tlf: 76082709
Mobil: 41550323
njojako@online.no

Rolf Eivind Alsos Varamedlem Fylkesavd
Rolf Eivind Alsos

Mobil: 90037747
trolfea@online.no

Bjørn Strifeldt Varamedlem Fylkesavd
Bjørn Strifeldt

Mobil: 91155123
bjorn.strifeldt@gmail.com