Kjønnås Jan AS

Jan Kjønnås , daglig leder , Tlf. 91 11 44 37
Laila Aalbotsjord , sekretær , Tlf. 99 46 85 01
June Kjønnås , Hms , Nk , Tlf. 99 23 57 99