NLF

Nytt fra NLF – uke 11, 2021

Takk for sist!

Mange dukket opp på medlemsmøtet forrige uke da sjefen for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel, besøkte oss. Gikk du glipp av dette medlemsmøtet, eller noen av de tidligere? Ikke fortvil,  du finner opptakene her

Covid-19 og utfordringer for godstransporten

Lurer du på hva slags utfordringer covid-19 har ført til for godstransport på veg – både her til lands og i Europa? Hvordan har covid-19 påvirket vår mobilitet? Hvilke langsiktige endringer kan vi vente oss? Dette var hovedtemaer for konferansen Mobilitet 2021 i midten av februar. Innleggene er tilgjengelig for alle, og her får du lenkene.

Her finner du alle opptak og presentasjoner fra Mobilitet 2021

Nytt om veg: 

Rv. 354 Breviksbrua: Omkjøring fra 6. april

6. april starter et omfattende arbeid for å tilbakeføre det brede gang- og sykkelfeltet over Breviksbrua. Arbeidet vil være ferdig i november. Kjøretøy med totalvekt over åtte tonn må benytte E18 for omkjøring.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Strynefjellet: Kortere kolonekjøring? 

Denne uka ble en ny, helautomatisk bom satt i drift på riksveg 15 på Grotli på østsida av Strynefjellet. Ved hjelp av den kan kolonnestrekningen over fjellet kortes ned med 15 kilometer.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Kvænangsfjellet: Kontrakten i boks

Nye Veier og Leonhard Nilsen & sønner AS (LNS) har signert kontrakten for bygging av ny E6 Kvænangsfjellet. Prosjektet omfatter blant annet to tunneler, og skal gjøre fjellovergangen til en mer forutsigbar ferdselsveg vinterstid.

Les mer i pressemelding fra Nye Veier

Tromsø får bypakke og bompenger

– Tromsø får med denne bypakken god drahjelp i det grønne løftet, og spesielt dem som velger å reise kollektivt, sykle eller gå vil få et bedre tilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. 

Bypakke Tenk Tromsø får oppstart i siste halvdel av 2022. 15 bomstasjoner med tovegs innkreving skal erstatte dagens ordning med ekstra avgift på drivstoff.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Nå kommer Hålogalandsvegen

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til Stortinget om å vedta utbygging og finansiering av prosjektet E10/rv. 85 mellom Tjeldsund bru i Tjeldsund kommune og Langvassbukt i Sortland kommune. Prosjektet kan få oppstart i 2023 dersom det blir vedtatt.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Og til slutt: I går ble det gratis å kjøre over Svinesundsbrua. Vegen er nedbetalt, og det nesten fem år før tiden, ref. tidligere nyhetsbrev.

Nytt fra myndighetene:

Piggdekkfristen er utsatt

Vegvesenet utsetter fristen for å ta av piggdekk ut april måned for hele landet.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Innreiserestriksjonene forlenges

I pressekonferansen fredag forlenget regjeringen dagens strenge innreiserestriksjoner til 7. april. I tillegg innførte de at alle som reiser på unødvendige fritidsreiser til utlandet, må på karantenehotell når de kommer tilbake til Norge.

Les mer i pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Her kan du lese regjeringens generelle restriksjoner for påsken

Lønnsstøtte til bedrifter med permitterte ansatte

Lønnsstøtteordningen innebærer at kriserammede bedrifter får inntil 25 000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering. Den nye lønnsstøtteordningen gjelder fra 15. mars og ut juni 2021. Søknadsportalen åpner 3. mai.

Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet

Forlenget søknadsfrist for kontantstøtte

Søknadsfrist for tilskuddsperiodene september-oktober og november-desember 2020 forlenges til 15. juni 2021 for kompensasjonsordningen for næringslivet.

Les mer i pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Siste nytt om trafikkstasjonene

De nye smitteverntiltakene i Oslo og Viken fra 15. mars påvirker ikke tjenestene på trafikkstasjonene i dette området. Harstad trafikkstasjon derimot, er stengt inntil videre grunnet smitteutbrudd.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Nye opplæringsplaner for kran og anleggsmaskiner

Arbeidstilsynet har nå endret opplæringsplanene for praksisdelen av sertifisert sikkerhetsopplæring for kran, truck og anleggsmaskiner. Endringene gjelder særlig gjennomføring av den praktiske prøven og når opplæring skjer sammen med fadder.

Les mer i nyhet fra Arbeidstilsynet

Anslag for konsumprisindeksen er 2,8 prosent

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene anslår nå en vekst i konsumprisindeksen (KPI) på 2,8 prosent fra 2020 til 2021. Usikkerhet rundt kronekursen og energiprisene, samt også pandemiens påvirkning på økonomien, gjør at de vil vurdere anslaget på konsumprisveksten i 2021 på nytt i mars. Tallet er interessant i forbindelse med årets lønnsoppgjør.

Les mer i nyhet fra Arbeids- og sosialdepartementet

Vi går lyser tider i møte

Det melder i hvert fall Finansdepartementet. De skriver i en pressemelding i dag at "det går bedre i norsk økonomi nå enn i fjor vår, dels fordi smitteverntiltakene er mindre inngripende, og dels fordi bedrifter og virksomheter har lært hvordan de best mulig kan tilpasse kostnader og drift til situasjonen. Norsk næringsliv drar også nytte av høyere oljepris og økt etterspørsel fra utlandet."

Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet

Mye mindre vegtrafikk i 2020

Det var 6,1 prosent mindre trafikk på vegene i 2020 enn i 2019. Nedgangen i trafikk var størst i de første månedene etter at Norge stengte ned, og i mars og april var trafikken nærmere 25 prosent lavere enn normalt for lette kjøretøy.

Trafikken med tunge kjøretøy (kjøretøy lenger enn 5,6 meter) økte derimot med 4 prosent i november og 9 prosent i desember. Økningen skyldes antakelig økt nett- og julehandel.

 Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Internasjonale nyheter:

Tyskland: A7 er stengt fra torsdag til mandag

Autobahn A7 i Tyskland er helt stengt fra torsdag 18. mars kl 22:00 til mandag 22. mars kl. 5:00. Trafikk som ikke må til Hamburg, oppfordres til å bruke omkjøringen Horster Dreieck / Maschener Kreuz til A1 via A21 og B205 til AS NMS Süd, for så å returnere til A7 i nordre retning. Det samme gjelder trafikk sørfra. (Kilde: The Autobahn GmbH of the federal government / IRU)

Danmark: ATK på veg til Storebælt og Øresund

Danmark setter opp automatisk strekningsovervåkning av fartsgrensene (streknings-ATK) ved Storebælt og Øresund-broene. Kameraene vil antakelig være i drift fra 2022.

Les mer i pressemelding fra danske Transportministeriet

Teknologi-nytt:

Betongen bør være varm

Klarer man å holde betongen varm på vei fra blandeverk til byggeplass, får man bedre, billigere og mer miljøvennlig betong. SINTEF og Betongklyngen har kartlagt temperatur i betong under transport i kaldt klima, og resultatene peker mot å utvikle en helt ny betongbil.

Les mer i nyhet fra Sintef

Last ned rapporten: Transport av betong i kaldt klima

 

Vi håper du likte den nye drakten til nyhetsbrevet. For best resultat, velg "åpne eposten i nettleser" (da kan du også enkelt skrive ut). Vi høres igjen om én uke!