NLF

Nytt fra NLF – uke 23, 2021

Nytt medlemsmøte onsdag: Gass som drivstoff

Vi minner om medlemsmøtet i morgen, onsdag 9. juni kl. 18:00-19:30. Det blir status og utfordringer, mer  om tilskuddsordninger og rammebetingelser for gass som drivstoff i lastebilbransjen. Vi har invitert et knippe mennesker med kunnskap og engasjement: Inger-Lise M. Nøstvik i Drivkraft Norge, Steinar Karlsen i Litra Gass, Jogeir Munkeby fra Gasum, Knut Granlund fra Enova samt Steinar Myrli fra Arbeiderpartiet. Som vanlig tar vi imot spørsmål i forkant. De kan sendes aev@lastebil.no Velkommen! 

Se medlemsmøtet her på lastebil.no fra kl. 18:00 onsdag 9. juni

Aller, aller, siste frist for å søke kartell-erstatning

Har du kjøpt ny lastebil registrert mellom 1997 og 2013, kan du ha krav på kompensasjon. Da MÅ du i tilfelle underskrive kontrakt (hvis du ikke allerede har gjort det) senest 10. juni 2021 for å bli med i siste omgang med søksmål via advokatselskapet Hausfeld. Du kan sende dem dokumentasjonen senere i sommer, men kontrakten må altså inngås med Hausfeld før denne fristen. 

Hausfelds Truck team har inngått mer enn 10 000 avtaler over hele Europa, noe som involverer over en halv million lastebiler. Det er flere advokatselskaper som er i gang med søksmål, men det er Hausfeld som NLF kjenner til og kan anbefale. Første runde i retten er vunnet. Utsiktene er derfor gode for at alle saksøkere får tilbakebetalt en kompensasjon på rundt 60 000 kroner per bil (ved kjøpesum på én million kroner).

Les mer i nyhet på lastebil.no

Innreisekarantene og legebesøk

NLF har blitt kontaktet av flere sjåfører i innreisekarantene som opplever å bli avvist når de forsøker å bestille time hos fastlege. På bakgrunn av disse henvendelsene har vi vært i kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) for å finne ut hva retningslinjene for fastlegene sier. FHI har informert oss om at det ikke er noe i veien for at fastleger kan ta imot pasienter som er underlagt innreisekarantene, men at de ved kontakt med pasienter som har vært på utenlandsreise siste ti dager bør ha økt oppmerksomhet på symptomer på covid-19. De skal nå vurdere om rådene til fastlegene bør presiseres for å unngå slike situasjoner.

Nytt om veg:

E134 Haukelifjell: Kolonnekjøring, med ekstra kolonne for NLF

15. juni starter tunnelarbeidene på E134 Haukelifjell opp igjen. Det blir kolonnekjøring og trafikkregulering fram til 15. oktober. I tillegg til de ordinære kolonnene, blir det egen NLF-kolonne kl. 2 på natta. I år blir det arbeider i Vågslid- og Haukeli-tunnelen i tillegg til arbeider utenfor Svandalsflona rasoverbygg.

Selv om Statens vegvesen sier siste kolonne går kl. 23, så blir det altså egen kolonnekjøring for NLFs medlemmer kl. 2 hver natt. NLF har arbeidet intenst for å få til en kolonne på natta. Rekker du ikke denne, må du vente til kl. 10. På hver side av anleggsområdet, vil det være egne oppstillingsplasser.

I fjor økte trafikken på E134 Haukelifjell med ti prosent i forhold til 2019, og minst like stor trafikk er ventet i sommer.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen på lastebil.no

E10 Vesterålen: Anleggsarbeider i sommer

I sommer blir det et stort vedlikeholdsarbeid på Tjeldsundbrua og Gimsøystraumbrua på E10. Det blir nedsatt fart, innsnevring av vegbanen og lysregulering mens arbeidet pågår, og det kan også bli kortvarig stenging av trafikken. Så langt det er mulig, blir det lagt til tidspunkt på døgnet med lav trafikk. Arbeidet vil pågå hele døgnet fram til i oktober.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Nå kan du suse forbi Tønsberg

Fredag morgen er arbeidene borte og du kan du kjøre E18 forbi Tønsberg i full hastighet. Statens vegvesen har også bestemt at det ikke skal utføres planlagt vedlikeholdsarbeid på E18 i Vestfold og Telemark og Agder i helgene i juni og juli. Vanlig inspeksjon og driftsoppgaver vil bli utført for å sikre trygge og fremkommelige veger.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Rv. 15 Skjåk: Setter opp veglys fra neste uke

Statens vegvesen skal sette opp nye veglys etter riksveg 15 frå Storøya camping til krysset ved Volllungsbrua, ei strekning på cirka 800 meter. Arbeidet skjer på dagtid, og framkommeligheten blir noe redusert i anleggsperioden.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Nord-Norge: Tilpasninger i ferjetrafikken i sommer

Også i sommer forventer Statens vegvesen stor økning i trafikken på sine fire ferjesamband i Nord-Norge, og de vil gjøre en rekke tilpasninger for å få mindre kø i sommer. 

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

E134 Saggrenda: Bom flyttes

Bomstasjonen på E134 i Saggrenda er vedtatt flyttet til ny plassering ved kommunegrensen Kongsberg/Notodden. Den nye bomstasjonen skal stå ferdig 18. juni 2021, og samme dag begynner innkrevingen. Innkreving i bomstasjonen i Saggrenda avsluttes før innkrevingen i den nye bomstasjonen starter. Takstene blir uforandret, melder bomselskapet Vegfinans AS.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Fortsatt mindre trafikk enn normalt i bomringen i Oslo

Som i 2020 har trafikken i bomringen i Oslo tatt seg opp utover våren i takt med lettelser i smittevernstiltak, men det er fortsatt mindre trafikk enn det som var normalen før koronapandemien. 

Etter overgang til ny systemløsning for bompengeinnkreving 1. mai, kan Fjellinjen nå vise flere kjøretøykategorier. Elvarebiler og nullutslippskjøretøy innen «stor bil» er skilt ut som egne kategorier. I mai 2021 sto tungbiler med nullutslipp for 0,4 prosent av passeringene. Tallet inkluderer busser, så det er el-busser som står for de fleste av disse passeringene. 

Les mer i pressemelding fra Fjellinjen

Nytt fra myndighetene:

Mer politi på grensen

Regjeringen foreslår at politiet skal få en ekstrabevilgning til å håndtere grenseoppdraget.

– Vi forventer økt trafikk over grensen utover året. Politiet gjør en kjempeinnsats for vårt felles beste, men vi ser at de trenger mer ressurser for å kunne gjennomføre oppdraget slik regjeringen og politiet ønsker. Derfor foreslår vi å øke bevilgningen til politiet med 59,8 millioner kroner i 2021, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Les mer i pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Historisk frihandelsavtale inngått med Storbritannia

Norge har forhandlet frem en frihandelsavtale med Storbritannia. Dette er den mest omfattende frihandelsavtalen Norge noensinne har inngått, utenom EØS-avtalen.

Storbritannia er Norges nest viktigste enkeltmarked, etter EU. Bare i 2020 eksporterte norske bedrifter varer for nesten 135 milliarder kroner til Storbritannia, mens importen var på om lag 42 milliarder kroner.

Les hva det innebærer for sjømatindustrien

Les mer i felles pressemelding fra Statsministerens kontor, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Koronasertifikatet under testing fram mot fredag

11. juni vil koronasertifikatet være klart til kontroll med QR-koder, avhengig av hva slags bruksområder som blir besluttet av regjeringen. Helsedirektoratet har lagt ut den nye versjonen, slik at det blir sjekket at den fungerer som den skal. 

Alle som går inn på koronasertifikatet på Helsenorge.no vil nå se den oppdaterte versjonen med grønt og rødt lys og QR-koder for kontroll. Det er denne versjonen av koronasertifikatet som vil kunne tas i bruk for verifikasjon til det regjeringen beslutter det skal brukes til, fra fredag.

Les mer i nyhet fra Helsedirektoratet

Normalisering av norsk økonomi i vente

Statistisk sentralbyrås konjunkturtendenser gir optimisme om at utviklingen i norsk økonomi nå snur.

Les mer i pressemelding fra Statistisk sentralbyrå

Nytt om forskning, utvikling og innovasjon:

Klimagassutslipp fra vegtrafikken gikk ned med fire prosent i 2020

Utslippene fra vegtrafikk og annen transport ble redusert med henholdsvis 3,9 og 3,6 prosent fra 2019 til 2020, og var en stor bidragsyter til nedgangen på totalt 3,2 prosent for Norge i 2020 sammenlignet med 2019. Dette skyldes blant annet driftsstans i olje- og gassutvinning, samt nedgang i bil- og flytrafikken.  Dette viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene for klimautslipp for 2019 er også justert. Grunnet reviderte forbrukstall for petroleumsprodukter i perioden 2012-2019 har tidligere publiserte utslippstall vært for lave innen fiske, kyst- og veitrafikk. Tallene er revidert opp med 2,7 prosent, skriver SSB.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Zero og Nye Veier skal vurdere klimarisiko for anleggsbransjen

Miljøstiftelsen Zero og Nye Veier vil gjøre anleggsbransjen bevisst på hva grønn omstilling og klimaendringer vil kreve. Hele bransjen må gjøre mer for å omstille seg til å være konkurransedyktige. Zero og Nye Veier har tidligere laget en  sjekkliste for klimatiltak i anleggsbransjen, og det blir nå en lignende publikasjon relevant for byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører.

Les mer i pressemelding fra Nye Veier

Framtiden er digital – også på vegene

I framtiden blir digital infrastruktur langs vegene like viktig som asfalt og autovern. 1. juni vedtok Stortinget å innføre krav om full mobil- og internettdekning i alle nye riksvegprosjekter. Stortinget ba samtidig regjeringen om å utarbeide en plan for utbygging av full mobil- og internettdekning langs alle eksisterende riksveger, med detaljer om dekningshull og kostnadene for utbedring av disse. Sammen med Sintef har Vegvesenets teknologimiljø allerede i lengre tid arbeidet med dette, i prosjektet LambdaRoad.

– Framtiden er digital, også på vegene. Utviklingen mot automatisert transport kommer til å fortsette, og dette krever at kjøretøy til enhver tid skal kunne samhandle både med hverandre og med vegens infrastruktur, sier Tomas Levin i Statens vegvesen.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Andre nyheter:

Tips og råd for ansettelse av sommervikarer

Skal du ansette sommervikarer, har NHO formulert ti konkrete råd som de anbefaler å følge.

Les mer i nyhet fra NHO

Fortsatt få konkurser

Antall konkurser og tvangsavviklinger gikk ned med til sammen 51 prosent i mai sammenlignet med samme måned i fjor. Vi må tilbake til før koronapandemien for å finne økning i konkurser over tid.

– Kompensasjonsordningen hvor bedrifter kan få dekket opp til 85 prosent av sine faste kostnader har nok hjulpet mange, men den største årsaken akkurat nå er nok at skatteetaten er «snill» og gir stadig nye utsettelser med innbetaling av arbeidsgiveravgift, moms og skatt. Nylig er fristen igjen forlenget med opp til seks måneder, og når den tiden er over vil vi nok se det på konkursstatstikken, mener Per Einar Ruud i data- og analyseselskapet Bisnode Dun & Bradstreet.

Les mer i pressemelding fra Bisnode

Ny stor elektrisk varebil til levering

Den store el-varebilen e-Deliver 9 fra Maxus er i Norge. Standardutgaven er tilgjengelig i to forskjellige størrelser: 9,7 og 11 kubikkmeter, med batteripakker på 51,5 og 72, samt 88,55 kWh for den største utgaven. e-Deliver 9 også kan leveres som niseters personbil, åtteseters personbil med universell utforming og inntil 2 rullestolplasser og to chassis med mulighet for tilpasning til plan og skap. Chassiset kan leveres i to ulike lengder. 

Les mer i pressemelding fra Maxus

Kjenner du forresten en student som kan tenke seg et fem måneders opphold i Brussel for å lære mer om EU-politikk? Les mer i nyhet lengre ned på siden.

Har du tips og kommentarer til nyhetsbrevet? Helen Karlsen tar imot på tlf. 90012715 eller e-post

Neste nyhetsbrev kommer om én uke!