NLF

test av banner

Dette er en praktisk håndbok for medlemmer som gir de viktigste opplysninger om NLF; organisering, arbeidsområder og kontaktpersoner.

Norges Lastebileier-Forbund organiserer ca. 4 000 transportbedrifter, med til sammen rundt 15.000 lastebiler/vogntog og lettere nyttekjøretøyer. Forbundet legger vekt på å ha et godt tilbud til alle medlemsbedrifter – uansett størrelse. NLF er en demokratisk styrt organisasjon, med virkeområder som gjenspeiler variasjonene i de ulike typer nyttetransport.

 

I Nasjonal transportplan står det: ”Samfunnet trenger et konkurransedyktig næringsliv, som bidrar med verdiskaping, arbeidsplasser og forbruksvarer”. Lastebiltransporten er den eneste transportformen som kan møte behovet for dør-til-dør-transport. Også i kombinasjon med skip og jernbane er lastebilen helt nødvendig i et moderne samfunn, som krever sikker og effektiv godstransport. På tross av dette, er det mange som kritiserer lastebiltransporten. De vil ha varene fram trygt og i tide til industri, handelsvirksomheter, byggeplasser og mange andre steder. Men de vil ikke ha tungbilen på veien.

 

Å endre på slike holdninger gjennom god informasjon og konstruktivt samarbeide, er bare en liten del av forbundets utfordringer. NLF er både talerør og lyttepost for medlemsbedriften. Organisasjonen arbeider for at medlemmene får rammebetingelser, som gjør sunn forretningsdrift mulig i et marked med stadig tøffere konkurranse.