NLF

Nytt fra NLF uke 26 , 2022

Nye endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven nå har blitt sanksjonert av Kongen i statsråd. Det nye regelverket er en del av mobilitetspakkens «sosiale del» som ble tatt inn i EØS-avtalen 18. mars, men NLF-direktør, Geir A. Mo, understreker at vi også trenger denne reguleringen i nasjonal varebiltransport.

– NLF har lenge krevd at regjeringen setter i gang arbeidet med innføringen av slike regler, også for nasjonal varebiltransport, sier NLF-direktør, Geir A. Mo. – NLF har lenge krevd at regjeringen setter i gang arbeidet med innføringen av slike regler, også for nasjonal varebiltransport, sier NLF-direktør, Geir A. Mo.

Før de nye reglene kunne gjelde i Norge, måtte det gjøres endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven. Stortinget har nå vedtatt regjeringens forslag til lovendringer, og samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, uttalte nylig at nye endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven nå har blitt sanksjonert av Kongen i statsråd. 

–  Vi er glade for at regjeringen nå sanksjonerer loven som Stortinget vedtok for en tid tilbake siden. Den igjen var resultatet av en lang og omfattende prosess som har gjort at reglene som EU vedtok for et par år siden, endelig er blitt en del av norsk rett, kommenterer administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo.  

Han påpeker at de nye reglene for varebiler, foreløpig kun gjelder for varebiler i internasjonal transport.  

– Vi trenger sårt denne reguleringen også i nasjonal varebiltransport. Derfor har NLF lenge krevd at regjeringen setter i gang arbeidet med innføringen av slike regler, også for nasjonal varebiltransport. Det har statsråden vurdert siden ha tiltrådte – noe han ikke bør gjøre. Han bør handle – og sørge for at slike regler snarest blir innført for nasjonal varebiltransport. Danmark har innført det – Norge kan hente inspirasjon derfra og få dette på plass raskt, mener Mo. 

Les mer om dette her

E39 Uføretunnelen på Stord skal oppgraderes

Fra og med 1. august blir det trafikkreguleringer ved E39 Uføretunnelen. Tunnelen blir stengt alle sju netter i uka fra kl. 21:00 til kl. 06:00. Trafikken blir da ledet på den gamle E39 på utsiden av tunnelen i en retning av gangen. Det blir trafikkdirigenter på stedet.

Dette melder Statens vegvesen.

E39 Uføretunnelen er 610 meter lang og ble åpnet 1. oktober 2004. I gjennomsnitt passerer det omlag 4000 kjøretøy i døgnet.

Arbeidene som starter 1. august skal oppgradere tunnelen til å innfri kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften. Roxel Infra AS er hovedentreprenør, og Stord anlegg er underentreprenør. Kontraktsummen er på 26,6 millioner kroner.

Trafikkreguleringen og arbeidene i E39 Uføretunnelen kommer til å vare ut året 2022.

Arbeidene som starter 1. august skal oppgradere tunnelen til å innfri kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften. Foto: Tor Egil Farestveit SVV Arbeidene som starter 1. august skal oppgradere tunnelen til å innfri kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften. Foto: Tor Egil Farestveit SVV

Viktig høring

I Hurdalsplattformen heter det at «regjeringen vil utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging.» Dette dannet bakgrunnen for at samferdselsdepartementet inviterte til innspillsmøte.

NLF var selvsagt invitert. Seansen ble ledet av samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård. I utgangspunktet skulle administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, holde innlegg, men på grunn av sykefravær, tok fagsjef i NLF, Knut Gravråk, over. 

Budskapet fra NLF ble tydelig klargjort for de fremmøtte.

– Det viktigste er at organiseringen av veisektoren fører til helhetlig bygging av mer og tryggere vei, ikke mindre, mener fagsjef i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Knut Gravråk. 

Videre var han klar på at fylkesveiene må få en mye mer sentral plass i NTP.  

– Her må man se de i et nasjonalt perspektiv, der veinettet knytter landet sammen. Det viktige er at fylkesveiene ikke faller mellom to stoler, og derfor må det forhindres ytterligere forfall på disse veiene. Dette er noe organiseringen av veisektoren må sikre, sa Gravråk.  

Les mer om dette her

Høring: – Hvis veiene nedskaleres eller blir satt på vent, kommer vi til å få en veipropp vi tvilsomt klarer å bygge eller asfaltere oss ut av, sier fagsjef i NLF, Knut Gravråk. Foto: Stian Skarheim Magelssen Høring: – Hvis veiene nedskaleres eller blir satt på vent, kommer vi til å få en veipropp vi tvilsomt klarer å bygge eller asfaltere oss ut av, sier fagsjef i NLF, Knut Gravråk. Foto: Stian Skarheim Magelssen

Ikke gå glipp av dekktilbudet fra Dekkmann

Vi minner igjen om at Dekkmann har sikret seg et stort parti med dekk, og gir alle i NLF-medlemmer et eksklusivt tilbud.

Ta kontakt med din nærmeste Dekkmann avdeling for bestilling.  

Kampanjeperioden varer fra 15.06 - 01.09. Frist for bestilling er 01.09.2022. Faktureres til avtalt pris ved påmontering i høst, senest den 01.12.2022.  

Alle priser er eks mva og miljøavgift. Prisen varierer ut ifra type dekk og dimensjon. 

Ta kontakt med Dekkmann her: 

Hold av 30. juni:
Kurs i vinterdriftskontrakt, innhold som forplikter 

NLF minner igjen om at det fremdeles er mulighet til å melde seg på nytt kurs den 30. juni. Dette er en del av kompetanseløftet 2022 og det vil bli holdt digitalt kurs i kontrakter, forhandlinger og vintedrift den 30.juni.

Det vil bli holdt både klokken 13:00-15:00 og klokken 18:00-20:00. 

Kursene blir kjørt over Teams med maks 15 deltagere på hvert av dem. Det blir også rikelig med tid for spørsmål underveis.

Det er, Robert Aksnes fra Vectio og, Jone Klingsheim fra NLF, som står for kursingen.

Det vil blant annet bli sett på tekster i kontraktene og hva det betyr i praksis. NLF kalkylene vil også bli benyttet for å se hvordan innholdet kan påvirke kostnadsbildet. 

Påmelding gjøres her 

Husk å ha en PC med fungerende kamera og mikrofon 

Felles krafttak mot trafikkdøden

Antall døde i trafikken er doblet så mange som i fjor, og Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk og mange av landets fylkeskommuner var mandag samlet i et krisemøte om trafikksikkerhetsutviklingen.

Mange er på veien i ferien og NLF minner alle yrkessjåfører om å være spesielt oppmerksom i trafikken.

Bakteppet for krisemøte er alvorlig og krevende: Så langt i juni er 14 drept i trafikken mot sju i hele juni i fjor.

Så langt i år viser Vegvesenet foreløpige tall at 60 har omkommet på norske veier. For første halvår i fjor – til og med juni – var tilsvarende tall 31.

Noen av tiltakene:

Mandagens møte kan sees på som et slags oppstartsmøte for et operativt samarbeid for de kommende ukene og månedene.

  • Vegvesenet vil vurdere fartsnedsettelse på utvalgte risikostrekninger uten midtdeler på riksveinettet
  • Økt bruk og utvidet «oppetid» for fotobokser på risikostrekninger
  • UP gjennomfører Aksjon grønne veier hele sommeren (juni, juli og august) med kontroll av fart, rus og uoppmerksomhet, samt bilbeltekontroller.
  • Økt tilstedeværelse langs vei av Vegvesenets utekontroll
  • Vegvesenet gjennomfører straksmøter med aktørene fra ulike risikogrupper, som motorsykkel.
  • Trygg Trafikk, Samferdselsdepartementet, UP, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, landets fylkeskommuner og Vegvesenet samarbeider om et forsterket informasjons- og kampanjearbeid om trafikksikkerhet.
  • Alle aktører med samordnet og forsterket pressearbeid om trafikksikkerhet
  • Statens vegvesen vil vurdere hyppigere oppsummeringer av sitt omfattende ulykkesanalysearbeid, som skal deles underveis med aktørene. Denne kunnskapen er viktig for å kunne målrette tiltakene bedre.