NLF

Nytt fra NLF uke 35, 2022

Onsdag 28. september er det klart for et av årets høydepunkt for alle som er interessert i godstransport på vei. 

I forbindelse med Automessen på Nova Spektrum, Lillestrøm vil NLF og NLA markere NLA sitt 10 års jubileum. Dette vil markeres med både en konferanse og utstilling. Jubileumskonferansen vil i tillegg til samferdselsminister, Jon Ivar Nygård og samle mange interessante foredragsholdere fra inn- og utland. 

Nordic Logistics Association (NLA) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) Inviterer til konferanse og utstilling med ett stjernespekket lag fra samferdselssektoren og det nyeste innen teknologi og bærekraft

Velkommen til en av bransjens viktigste møteplasser! 

Nå er programmet klart. Du finner det ved å klikke her

Her kan du registrere deg!

Statens vegvesen inviterer yrkessjåfører til gratis webinar

Dette skjer den 13. september kl. 12:00 og de vil blant annet opplyse om nye tjenester for trafikkinformasjon.

App’en Vegvesen trafikk, SMS-varslingstjeneste og bedre trafikkinformasjon på vegvesen.no skal gjøre det enklere å ferdes på veiene. På webinaret vil Statens vegvesen informere om disse tjenestene, og få brukernes tilbakemeldinger.

– Statens vegvesen satser på digitale nyttetjenester som skal gi bedre forutsigbarhet og fremkommelighet på veiene. Vi setter kundene i fokus. Yrkessjåfører og transportører er en spesielt viktig kundegruppe for Statens vegvesen. På webinaret vil vi presentere tjenestene og få tilbakemeldinger fra sjåførene, sier vegdirektør, Ingrid Dahl Hovland.

Debatt: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-forbund og divisjonsdirektør for Drift og vedlikehold Bjørn Laksforsmo deltar i paneldebatt om bedre forutsigbarhet og framkommelighet på fjellovergangene. Debatt: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-forbund og divisjonsdirektør for Drift og vedlikehold Bjørn Laksforsmo deltar i paneldebatt om bedre forutsigbarhet og framkommelighet på fjellovergangene.

NLFs kompetanseturné har startet

NLF har akkurat startet sin kompetanseturné med kurs over hele landet. Dette er et eksklusivt for NLF-medlemmer. Finn ditt nærmeste kurs, og melde deg på!

Norges Lastebileier-Forbund sparker i gang kompetanseløftet med å dra ut på en storstilt kompetanseturné.

Det hele startet i Namsos 30. august, og gjennom høsten vil NLF ta for seg hele landet, og tilby kurs og opplæring til alle medlemmer som ønsker det. Oversikten over hvor og når kursene skal holdes, finner du nederst i saken.

Man kan velge mellom følgende kurs: 

 • NLF Kalkyle kurs
 • Fair Transport
 • Kjøre og hviletid / Arbeidstid
 • Regnskap og Finans
 • Forsikring
 • Transportavtalen

Det vil være tre kurs som foregår i parallelle sesjoner i tillegg til hjelp/bistand i pålogging på lastebil.no og NLF appen. 

Kurset er gratis for NLF medlemmer.

Til sammen skal det holdes 102 kurs fordelt på 34 byer. 

For påmelding og kursdager, trykk her. 

NLF krever at budsjettene til samferdsel økes

– Tretten bru er et godt eksempel på hvor ille det kan gå dersom vi ikke har god nok oversikt over tilstanden til broene våre og følger opp med nødvendige tiltak. Da går det galt, og denne gangen var det kun flaks som gjorde at ingen liv gikk tapt. Neste gang er vi kanskje ikke like heldige, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. 

Norges Lastebileier-Forbund har sendt et skriv til statsministeren, finansministeren samferdselsministeren og klima- og miljøministeren med innspill til regjeringens forhandlinger om statsbudsjettet 2023. Dette skjer i forkant av regjeringens budsjettkonferanse. 

Oppsummert ønsker NLF at: 

 • Regjeringen øker samferdselsbudsjettet og setter av midler til å kartlegge vedlikeholdsetterslepet på norsk veiinfrastruktur.
 • Regjeringen kompenserer for de økte utgiftene til transportnæringa fra bl.a. økte drivstoffpriser ved å redusere veiavgifter på diesel, og avgiftsfritak på biodrivstoff.
 • Regjeringen følger opp Stortingsvedtaket om å bygge 80 døgnhvileplasser innen utgangen av 2023.
 • Regjeringen viderefører ENOVA-støtten til etablering av fyllestasjoner for Biogass.
 • Regjeringen satser på støtteordninger for etablering og bygging av ladeinfrastruktur for tungtransport.
 • Regjeringen bevilger tilstrekkelige ressurser til Statens Vegvesen for økt kontrollvirksomhet, bemanning og digitalisering, i forbindelse med implementeringen av EUs mobilitetspakke.
 • Regjeringen bevilger 5 mill. kroner til Grønt Landtransportprogram.

Les mer om dette her

Tretten bru kollapset 15. august. Foto: Gudbrandsdal Bilberging Tretten bru kollapset 15. august. Foto: Gudbrandsdal Bilberging

Følg drømmen ikke strømmen turnéen starter på mandag

Norges Lastebileier-Forbund, NHO Transport og SOTIN setter rekruttering av yrkessjåfører på Norgeskartet gjennom Følg drømmen ikke strømmen turnéen i september. I løpet av 3 uker kommer vi til å arrangere ca. 40 arrangementer på ulike steder i Norge. 

Ferske undersøkelser viser at det er behov for minst 2500 nye sjåfører hvert år frem mot 2030. For å vise frem yrket og utdanningsmulighetene til landets ungdommer arrangerer NLF med sine samarbeidspartnere den landsdekkende turnéen: Følg drømmen ikke strømmen 2022. 

– Det er veldig fint å se så mange opplæringskontorer fra Nord til Sør i og utenfor SOTIN gå sammen med oss i Norges Lastebileier-Forbund og NHO Transport om å arrangere denne turnéen. Det er en fantastisk plattform for både rekruttering av neste generasjon yrkessjåfører uavhengig om det skal være til godstransport eller persontransport. I tillegg er det også viktig også omdømmebygging og bedre forståelse for bransjen og hva det vil si å være yrkessjåfør og rollen dem har i samfunnet, sier NLFs prosjektleder for rekruttering, Christopher Sternefalk.  

Nå ser han frem til rundt 40 fantastiske turnéstopp hvor mange unge kan finne veien inn til yrkeslivet.  

Her er alle stedene som skal besøkes. Her er alle stedene som skal besøkes.