NLF

Nytt fra NLF uke 16, 2023

Etter at partene ikke oppnådde enighet i forhandlingene søndag ettermiddag, var det umulig å unngå en storstreik. Dette får også konsekvenser for NLF-medlemmene. Mange fergeruter er berørt og flere vil trolig oppleve forsinkelser i tillegg til utfordringer med at deres kunder er tatt ut i streik. NLF har samlet inn god informasjon om hvordan man skal forholde seg til streiken på Lastebil.no.

KAN BLI LANG VENTETID: Som følge av streiken blir mange fergestrekninger berørt. Det kan gi lange køer og økt ventetid. NLF arbeider for å få på plass en ordning der næringstransport blir prioritert. Foto: André Kjernsli KAN BLI LANG VENTETID: Som følge av streiken blir mange fergestrekninger berørt. Det kan gi lange køer og økt ventetid. NLF arbeider for å få på plass en ordning der næringstransport blir prioritert. Foto: André Kjernsli

NLF arbeider med å få til en ordning der varetransporten kan bli prioritert på de fergestrekningene som er rammet av streik. Videre går NLF i dialog med myndighetene om konsekvensene for kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Det som også kan være greit å være klar over, er at dersom det er nødvendig med permittering, må det sendes et permitteringsvarsel. I de tilfeller der permitteringen skyldes arbeidskamp hos kunder og leverandører, så er det ingen varslingsfrist, og det løper ingen lønnsplikt i permitteringsperioden. 

Dere kan lese mer om hvordan man skal forholde seg til streiken, på Lastebil.no. 

Les: Her er rådene som gjelder under streik

Her er hele listen over fergestrekninger som er berørt av streiken

Her kommer du til NLfs Streike info

NLF-advokatene svarer på spørsmål om streiken

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på rundt streiken og hvordan du skal forholde deg, har du som medlem mulighet til å ta kontakt med NLF-advokat, Robert Aksnes, i Advokatfirmaet Vectio. 

Han kan nås på telefonnummer: 90562947 eventuelt på e-post til  ra@vectio.no

NLF-Advokat, Robert Aksnes

NLF vil holde alle oppdatert på nye saker som kan berøre medlemsbedriftene, og et nytt nyhetsbrev angående streiken vil sendes ut på torsdag. Behovet for et ekstraordinært digitalt medlemsmøte i forbindelse med streiken blir også vurdert fortløpende. 

Bli med på politisk markering og konvoi for ny Røldalstunnel

Med en regjering på sparebluss frykter Norges Lastebileier-Forbund for at Statens vegvesens prioriterte vegstrekninger ikke vil få plass i ny NTP. Nå manes det kamp, og alle som har anledning oppfordres til å delta i en konvoi fra Seljestad til Liamyrane.

– Nå skal det ikke være tvil om hva vi mener om viktigheten av å videreføre vegprosjektet E134 Vågsli-Seljestad. Det er derfor NLF deltar i denne viktige politiske markeringen i form av en konvoi lørdag 29. april, sier NLFs regionsjef, Reidar Retterholt.

Strekningen Vågsli- Seljestad på E134 har i dag lange og bratte stigninger med smale og svingete parti som gjør det utfordrende å ta seg frem. I tillegg har krevende værforhold ført til stenging eller kolonnekjøring de siste årene.
Konvoien er åpen for alle og vil bestå av personbiler, bobiler, bergingsbiler, varebiler, lastebiler og vogntog.

Det er en rekke aktører som stiller seg bak denne konvoien, og i tillegg til NLF er NAF, LO, Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Transport og Logistikk Forbundet, E134, Hordalandsdiagonalen, Vegforum Øst-Vest og NHO med.

 • Dato:                           Lørdag 29. april
 • Fremmøtested:           Kontrollplassen på Seljestad
 • Fremmøte:                  Klokken 10:00-12:00
 • Avreise fra Seljestad: Klokken 12:00

Forventet ankomst til Liamyrane er klokken 12:45, hvor det vil bli holdt korte appeller og grillmat.

Les mer om dette på Lastebil.no

Her kan du laste ned hele  invitasjonen.

NLF advarer mot å nattestenge Lærdalstunnelen

Statens vegvesen har i sin pressemelding fredag gjort det klart at Lærdalstunnelen vil bli helt stengt på nattestid mellom klokken 18:00-06:00 i to til tre år når oppgraderingsarbeidet påbegynnes i 2025. Dette vil også gjelde nødetatene. 

NLF har klart å få på plass en løsning med Statens vegvesen på at de skal ha en «rød knapp» som kan aktiveres dersom andre fjelloverganger blir stengt på nattestid.

Dette har resultert i at Statens vegvesen vil ha en klausul i alle arbeidskontrakter som inngås at Lærdalstunnelen om at den skal holdes åpen dersom andre fjelloverganger blir stengt. På den måten sikrer man en forutsigbarhet for transportnæringens kunder og oppdragsgivere.

NLF har også foreslått at Lærdalstunnelen heller burde stenges helt i sommerhalvåret, når det er gode omkjøringsmuligheter via andre fjelloverganger, men har foreløpig ikke fått gjennomslag.

Les mer om dette på Lastebil.no

 «Røde løyver» blir historie 

Fra og med 1. januar 2025 vil de «røde løyver» være historie og det er kun fellesskapsløyvene som vil være gyldige.

For de som ikke har kommet i gang med prosessen om å søke om fellesskapsløyver, begynner man å få dårlig tid. Vi tilråder derfor alle som ikke har kommet i gang med dette å gjøre noe med det nå. På den måten vil du kunne unngår å måtte stå i kø.

Fristen som er satt er også endelig. Dersom du blir stanset for manglede fellesskapsløyve etter denne datoen, vil du bli stående til dette er ordnet.

Hva må du gjøre med de «røde løyvene»? 

 • Søke Fellesskapsløyve 
 • Innfri gjeldende regler 
 • Transportforetaket må være etablert i Norge for å kunne få løyve  
 • Vandel og politiattest 
 • Tilfredsstillende økonomisk evne (bankgaranti eller tilsvarende) 
  - Kr. 95.000,- første løyve 
  - Kr. 35.000,- for øvrige 
 • Tilstrekkelig faglig kompetanse 
  - Avlegge prøve på SVV 
  - Har vært daglig leder sammenhengende i minst 10 år fra før den  
  4. desember 2009