NLF

Nytt fra NLF uke 17, 2023

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese mer om SVVs dialogkonferanse, oppfriskningskurs for sertifiserte Fair Transport bedrifter og de siste bevegelsene i kostnadsindeksen for lastebiltransport.

FORBEDRES: Programmet «Forutsigbart framkommelige fjelloverganger» er en satsning som er planlagt over fem år, og vil ta for seg totalt 23 fjelloverganger på europa- og riksvegnett og to vegstrekninger med tilsvarende fjellproblematikk i lavlandet. FORBEDRES: Programmet «Forutsigbart framkommelige fjelloverganger» er en satsning som er planlagt over fem år, og vil ta for seg totalt 23 fjelloverganger på europa- og riksvegnett og to vegstrekninger med tilsvarende fjellproblematikk i lavlandet.

SVV inviterer til ny dialogkonferanse - send inn dine innspill

Nå har Statens vegvesen (SVV) gjennom Teknologisatsningen igangsatt tiltaket «Forutsigbart framkommelige fjelloverganger» der målet er å bruke eksisterende og ny teknologi til å gi både økt forutsigbarhet og økt framkommelighet på fjelloverganger.

Nå trenger de dine innspill!

Satsningen er planlagt over fem år i perioden 2022-2026 og vil ta for seg totalt 23 fjelloverganger på europa- og riksvegnett og to vegstrekninger med tilsvarende fjellproblematikk i lavlandet.

Den 4. mai inviterer SVV til en oppfølger av første leverandørkonferanse, denne gangen med fokus på dialog mellom leverandører, Statens vegvesen og brukere av veinettet. 

Møtet dreier seg ikke om brøyting og salting, men om bruk av vegvesenets eksisterende appløsninger, instrumentering av fjellovergangene og ITS-løsninger innenfor prosjektet Forutsigbar framkommelighet på fjelloverganger.

Her kan du lese mer om dialogkonferansen 

I 2023 er disse tre fjelloverganger valgt ut: 

  • E10 Bjørnfjell
  • E6 Saltfjellet
  • Rv15 Strynefjellet

Under møtet vil utfordringsbildet og mulige løsninger for disse strekningen bli diskutert

Fra NLF vil regionsjefene,  Guttorm Tysnes   (region 2),  Jan-Ove Halsøy (region 5) og  Odd Hugo Pedersen (region 7) delta. Dersom du har noe du ønsker å formidle til SVV, kan du sende inn dine spørsmål til din regionsjef, så vil dette videreformidles til SVV under møtet. 

Les mer om dette på Lastebil.no

 

Velkommen til oppfriskningskurs for sertifiserte Fair transport bedrifter.

Som sertifisert bedrift kan det være behov for oppfriskning i bruk av systemet på nettsiden  Fair Transport, eller kanskje dere har nye i bedriften som ønsker informasjon og en gjennomgang av systemet.

Nå blir det satt opp to oppfriskningskurs den 11. mai for dere som allerede er Fair Transport sertifisert.

Kurset vil gå over Teams.

Her kan du melde deg på kurs torsdag 11. mai klokken 10:00-11:30
Her kan du melde deg på kurs torsdag 11. mai klokken 14:00-15:30

Vi vil ikke gå inn på alle spørsmålene i sertifiseringen, men dekker det meste – samt at det vil være god tid til å stille spørsmål. Målet er at du skal være trygg i systemet, kunne administrere siden deres, legge inn fritekst samt laste opp dokumentasjon. 

Du vil få tilsendt teams lenke til kurset et par dager i forveien, samt veiledningsmateriell som du kan bruke i sertifiseringsarbeidet.

For eventuelle spørsmål, kontakt 

Lastebilkostnadene gikk litt ned i 1. kvartal

Totalkostnadsindeksen for lastebiltransport uten bom- og fergekostnader gikk ned med 0,5 prosent fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023. Men hvis vi går et år tilbake i tid, ser vi at lastebilkostnadene steg med 9,1 prosent fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023.

Prisutviklingen på truckdiesel førte til at drivstoffindeksen hadde en nedgang på 8,9 prosent fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023. De siste 4 kvartaler steg drivstoffindeksen med 5,9 prosent.

Du finner hele kostnadsindeksen her

Vil sikre at opplæringskontorene fortsatt kan være part i opplæringskontrakter

NLF har, siden det nye forslaget til opplæringslov ble kjent, arbeidet for å hindre at den innføres. De frykter at dette vil raserer rekrutteringen til næringen, noe NLF har gitt tydelig beskjed om til politikere og myndigheter. Nå tar Høyre til ordet for å bevare ordningen slik den er i dag.

– Jeg er trygg på at både regjeringspartiene og opposisjonen vil gjøre sitt for å imøtekomme bekymringene på en god måte i lovarbeidet og bidra til at opplæringskontorene får fortsette det viktige arbeidet med å sikre nok lærlinger og fagarbeidere til norsk arbeids- og næringsliv i årene som kommer, sier utdanningspolitisk talsperson i Høyre, Jan Tore Sanner.

Les mer om dette på Lastebil.no

 

Rustne E6-rekkverk skulle aldri vært satt opp

«Statens havarikommisjon mener at rusttregt stål som materiale ikke egner seg til bruk i veiutstyr i fuktige og saltholdige veimiljø der materialet korroderer».

Det skriver SHK i rapporten etter en alvorlig ulykke på E6 ved Andelva i juni 2021.

To personbiler kolliderte med midtrekkverket i et nød-/driftsåpningsområde hvor en av låsene stod i åpen eller usikret posisjon. Midtrekkverket delte seg og trengte inn i og gjennom personbilen, og passasjeren ble påført alvorlige skader.

Undersøkelsen har vist at aktiv korrosjon av midtrekkverket, utformet i rusttregt stål, har ført til feiloperering ved drift og vedlikehold av den aktuelle låsen og redusert rekkverkets styrke. Havarikommisjonen kritiserer også Statens vegvesen for innkjøp, godkjenning, gjennomføring og oppfølging av pilotprosjektet med rusttregt stål på E6 mellom Dal og Kolomoen. 

Les mer om dette på Lastebil.no

STYGG ULYKKE: En 6 meter lang rekkverkslengde penetrerte personbilen. Foto: Politiet STYGG ULYKKE: En 6 meter lang rekkverkslengde penetrerte personbilen. Foto: Politiet

Circle K tilbyr refusjonsløsning på Zaptec Go 

Circle K er glade for å kunne informere om at de nå også kan tilby vår refusjonsløsning på ladere fra det norske ladeselskapet Zaptec.

Basert på tilbakemeldinger har Circle K har lenge arbeidet med å kunne tilby våre tjenester til kunder som bruker andre ladeløsninger enn Easee. Dette betyr at kunder som allerede har en Easee eller Zaptec lader og ønsker refusjonsløsning kan registrere seg   her  på samme måte som tidligere.

Ladeboksen Zaptec GO er en norskutviklet ladeboks som leverer opp til 22kW og fungerer på alle el- og hybridbiler i markedet. NAF gjennomførte i 2022 en test av ladebokser hvor Zaptec gikk av med seieren basert på sikkerhet, funksjonalitet og design. Zaptec GO har dessuten vunnet designprisen Red Dot Award.
Circle K arbeider parallelt med å tilby våre tjenester også på andre type ladebokser, og vil holde våre partnere oppdatert så snart nye ladebokser støttes.

 

Nye ladeplasser på knutepunkt i Bergen

På Circle K Nesttun finner du nå tre helt nye lynladere på 300 kW, såkalte Hyperchargere, og til sammen seks nye ladeplasser.

Circle K Nesttun er et knutepunkt for mange yrkessjåfører i Bergensområdet, og to av ladeplassene er derfor spesielt tilrettelagt for tungtransport. Dette er synlig markert i asfalten.

Hver av de nye laderne kan lade inntil to biler samtidig (dvs inntil 150 kW hver) eller én bil med inntil 300 kW. Alle laderne har plugger for både CCS og Chademo, og er svært enkle i bruk med appen Circle K Charge, ladebrikke, engangsbetaling eller firmakort for registrerte kunder.

Etterspørselen etter flere ladeplasser i Bergen har vært stor, og vi har jobbet lenge med å utarbeide et forbedret ladetilbud til våre kunder. Antall Circle K-ladere øker stadig og ladenettverket utvides fortløpende slik at du aldri er langt unna en ladestasjon.

– Vi gleder oss til å gi kunder et enda bedre ladetilbud på Circle K Nesttun, sier Svein-Erik Svendsen, salgssjef regionalt salg Vestland.

Bli med på politisk markering og konvoi for ny Røldalstunnel

Med en regjering på sparebluss frykter Norges Lastebileier-Forbund for at Statens vegvesens prioriterte vegstrekninger ikke vil få plass i ny NTP. Nå manes det kamp, og alle som har anledning oppfordres til å delta i en konvoi fra Seljestad til Liamyrane.

Det er en rekke aktører som stiller seg bak denne konvoien, og i tillegg til NLF er NAF, LO, Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Transport og Logistikk Forbundet, E134, Hordalandsdiagonalen, Vegforum Øst-Vest og NHO med.

  • Dato:                           Lørdag 29. april
  • Fremmøtested:           Kontrollplassen på Seljestad
  • Fremmøte:                  Klokken 10:00-12:00
  • Avreise fra Seljestad: Klokken 12:00

Forventet ankomst til Liamyrane er klokken 12:45, hvor det vil bli holdt korte appeller og grillmat.

Les mer om dette på Lastebil.no

Her kan du laste ned hele  invitasjonen.

 

«Røde løyver» blir historie 

Fra og med 1. januar 2025 vil de «røde løyver» være historie og det er kun fellesskapsløyvene som vil være gyldige. NLF minner nok en gang sine medlemmer om å ikke utsette prosessen med å søke om fellesskapsløyver.

For de som ikke har kommet i gang med prosessen om å søke om fellesskapsløyver, begynner man å få dårlig tid. Vi tilråder derfor alle som ikke har kommet i gang med dette å gjøre noe med det nå. På den måten vil du kunne unngår å måtte stå i kø.

Fristen som er satt er også endelig. Dersom du blir stanset for manglede fellesskapsløyve etter denne datoen, vil du bli stående til dette er ordnet.

Les mer om dette på Lastebil.no