NLF

Nytt fra NLF uke 19, 2023

Onsdag er tid for nytt digitalt medlemsmøte. Her vil du få siste nytt i kartellsaken med advokat, Andrew B. Bullon, fra Advokatfirmaet Hausfeld.

KARTELLVIRKSOMHET: Den 19. juli 2016 kunngjorde EU-kommisjonen sin dom mot fem ledende lastebilprodusenter, Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN og DAF, populært kalt «lastebilkartellet», for å ha koordinert prisene på mellomstore og store lastebiler over et spenn på 14 år. Foto: Colourbox KARTELLVIRKSOMHET: Den 19. juli 2016 kunngjorde EU-kommisjonen sin dom mot fem ledende lastebilprodusenter, Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN og DAF, populært kalt «lastebilkartellet», for å ha koordinert prisene på mellomstore og store lastebiler over et spenn på 14 år. Foto: Colourbox

Sendingen starter klokken 18:00 fra studio i St. Olavsgate i Oslo. 

Hvis du ønsker mer informasjon om kartellsaken kan du finne dette på Lastebil.no

I tillegg vil det bli en orientering om Lastebilundersøkelsen, hvor representanter fra SSB vil komme å fortelle hvordan den kan brukes mest mulig optimalt. Til slutt vil dere få en innføring i hvordan man kan velge en seriøs leverandør ved hjelp av skatteetatens verktøy.

Ved å klikke på denne linken kommer du direkte til møtet. 

Krav på lønn 1. og 17. mai og andre bevegelige helligdager?

NLF har fått flere spørsmål angående dette, og det korte svaret er at det er ikke en generell plikt til å betale lønn for bevegelige helligdager. Unntaket er 1. og 17. mai.

– Likevel vil kunne bli konsekvensen dersom det er avtalt en fast månedslønn, sier NLF-advokat i Advokatfirmaet Vectio, Robert Aksnes.

Da vil det ikke være avtalt noen rett til å trekke for de bevegelige helligdagene.

– For de som har inngått tariffavtale, vil lønnsplikten for alle de bevegelige helligdagene reguleres av tariffavtalen. Siden det som et utgangspunkt er avtalt fast månedslønn, så vil de få betalt. Imidlertid har mange en avtalt timelønn. Da vil lønnsplikten bero på en tolkning av avtalen, sier Aksnes.

For å lese mer om dette og for å se hva som er gjeldene, gå til Lastebil.no.

Bli med på Konvoi sammen med NLF Nordland

E6 Megården-Mørsvikbotn har ligget øverst på Statens Vegvesens prioriteringsliste over prosjekter de har ønsket å starte. På tross av dette har sittende regjering ignorert den samfunnsmessige og sikkerhetsmessige betydningen av prosjektet, og ingen oppstartmidler ble gitt over Statsbudsjettet i 2023. Dette er en situasjon NLF ikke kan akseptere, og krever oppstart på prosjektet i 2024.

Konvoien er «åpen» for ALLE og vil bestå av personbiler, bobiler, bergingsbiler, varebiler, lastebiler og vogntog. Vi håper du har lyst og mulighet til å delta, enten i konvoien eller langs ruten og gi oss støtte.

  • Dato: Torsdag 11. mai
  • Fremmøtested: Døgnhvileplassen Fauske/Scania    
  • Fremmøtetid: Kl. 10:00 – 11:00    
  • Snuing Kvarv: KL. 12:00
  • Forventet ankomst Fauske: Ca. kl 13:00
  • Politisk appell Fauske Næringspark: Kl.13:30 med lett servering.

Info:    Odd Hugo Pedersen,   91570243, e-post:  ohp@lastebil.no
            Frank Lauritz Jensen, 91631254, e-post:  flj@lastebil.no

På Lastebil.no kan du lese mer om denne konvoien

Hva slags kriminalitet rammer lastebilnæringen?

Har du opplevd at lastebilen eller frakten har blitt utsatt for tyveri, hærverk eller annen kriminalitet? Dette skal TØI finne ut mer om, men de trenger de drahjelp fra næringen selv.

TØI har derfor laget en spørreundersøkelse for å finne ut mer om hva slags kriminalitet som rammer lastebiltransport.
Undersøkelsen er ikke lang, og vil ta meks 5-10 minutter å besvare. 

Undersøkelen ligger her: Survey: Kriminalitet - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Undersøkelsen gjennomføres av Transportøkonomisk institutt (TØI) som en del av det EU-finansierte prosjektet MODI, ledet av ITS Norge.

Velkommen til oppfriskningskurs for sertifiserte Fair transport bedrifter.

Som sertifisert bedrift kan det være behov for oppfriskning i bruk av systemet på nettsiden  Fair Transport, eller kanskje dere har nye i bedriften som ønsker informasjon og en gjennomgang av systemet.

Nå blir det satt opp to oppfriskningskurs den 11. mai for dere som allerede er Fair Transport sertifisert.

Kurset vil gå over Teams.

Her kan du melde deg på kurs torsdag 11. mai klokken 10:00-11:30
Her kan du melde deg på kurs torsdag 11. mai klokken 14:00-15:30

Vi vil ikke gå inn på alle spørsmålene i sertifiseringen, men dekker det meste – samt at det vil være god tid til å stille spørsmål. Målet er at du skal være trygg i systemet, kunne administrere siden deres, legge inn fritekst samt laste opp dokumentasjon. 

Du vil få tilsendt teams lenke til kurset et par dager i forveien, samt veiledningsmateriell som du kan bruke i sertifiseringsarbeidet.

For eventuelle spørsmål, kontakt