NLF

Nytt fra NLF uke 41, 2023

Statsbudsjettet har kommet og det var få overraskelser for transportnæringen. Totalt blir det mer penger til vei, men få nye spadetak vil trolig tas på kort sikt. Vi minner om at statsbudsjettet også blir et viktig tema på onsdagens digitale medlemsmøte. 

I morgen, onsdag, er det igjen klart for et nytt digitalt medlemsmøte. Stortingspolitikere kommer blant annet for å debattere statsbudsjettet. Viktige temaer som hva økte diettsatser vil bety for næringen og IMI-registreringskrav for utenlandstransport vil bli tatt opp. I tillegg vil rekruttering av jenter til næringen være et sentralt tema. 

Møtet starter klokken 18:00.

Kostsatsen øker ytterligere 

I statsbudsjettet for 2024 ønsker regjeringen å øke kostsatsen for langtransportsjåfører fra 350 til 400. Dette kommer i tillegg til økningen fra 300 til 350 kroner som trådte i kraft 1. september 2023. Det er viktig at de som ikke har oppjustert dette i sine arbeidsavtaler, gjør det så raskt som mulig. 

For en arbeidsgiver med langtransportsjåfører vil dette resultere i rundt 7500 kroner i økte utgifter til hver langtransportsjåfør som gjennomsnittlig har 150 kostdøgn i året. Når denne økningen legges oppå økningen som trådte i kraft 1. september 2023, betyr det en økt utgift til diett på ca. 15 000 kroner for hver langtransportsjåfør med 150 kostdøgn i året fra 2023 til 2024. 

Døgnhvileplasser på stedet hvil: – Sjåførene fortjener bedre

Regjeringen har varslet at et seriøst og trygt arbeidsliv er en av deres hovedprioriteringer, men i statsbudsjettet er det lite som tyder på dette. Det er ikke øremerket økninger i midler til etablering av nye døgnhvileplasser eller planlagt å nå målet Stortinget har satt om 80 døgnhvileplasser innen 2023. NLF er skuffet.

– Dette er en prioritert sak for regjeringen, og da forventer vi at de også sikrer arbeiderne de fasilitetene de har krav på. Regjeringen er langt unna det tverrpolitiske målet om 80 døgnhvileplasser, og her må både dagens regjering og den forrige gå i seg selv. Dette er ikke bra nok, og norske lastebilsjåfører som sørger for at resten av Norge får varene de trenger fortjener bedre, sier NLFs viseadministrerende direktør, Jan-Terje Mentzoni.  

Ny informasjon om støtteprogrammet Underveislading for tunge kjøretøy

Enova melder om at «Ofte stilte spørsmål ved søknader» er oppdatert på støtteprogrammets nettside, og oppfordrer søkere om å få oversikt over disse. 

Ingen ytterligere informasjon vil komme frem mot søknadsfristen 16. oktober kl 12:00.  

Enova anbefaler alle søkere og oppdatere seg på informasjon gitt under  « Ofte stilte spørsmål ved søknader»

Alle spørsmål mottatt innen fristen er svart ut. Utlysningsteksten er ikke endret, men vi gjør oppmerksomme på at eventuelle spesifiseringer eller mindre endringer av programkriterier er svart ut gjennom publiserte spørsmål og svar. Disse er derfor en del av utlysningen. 

Du finner mer informasjon om støtteprogrammet  her

Stenger E16 ved Rustan (Sollihøgda) i Bærum en natt for montering av midlertidig gangbru

Stengingen kommende helg er nødvendig for montere opp den midlertidige gangbrua som skal erstatte Rustan gangbru.

En lastebil med bom rev ned Rustan gangbru fredag 3. februar i år.

Stengingen av E16 blir mellom lørdag 14. oktober klokken 23:00 og søndag 15. oktober klokken 08:00. Omkjøring blir via fylkesveg 285 og skiltes.

Viktig å søke om fellesskapsløyve allerede nå

Fra og med 1. januar 2025 vil de «røde løyver» være historie og det er kun fellesskapsløyvene som vil være gyldige. Det kan lønne seg å søke om fellesskapsløyve allerede nå hos Statens vegvesen for å unngå kø. 

Vi minner om at nasjonale gods- og turvognløyver (hvite med rød kant) er gyldige fram til 01.01.2025. Etter dette må alle som driver løyvepliktig gods- eller turvogntransport ha fellesskapsløyve. Fellesskapsløyver er i fargen blå, og kan benyttes i både nasjonal og internasjonal transport.

De «røde løyvene» har vært en overgangsordning, og har siden 2008 bare vært gyldige i Norge. Flere vil derfor allerede ha fellesskapsløyver i tillegg. 

For de som ikke har startet prosessen med å fornye disse, er det klare rådet fra NLF å ikke vente lenger. På den måten vil du kunne unngår å måtte stå i kø. Datoen som er satt er endelig. Dersom du blir stanset for manglede fellesskapsløyve etter denne datoen, vil du bli stående til dette er ordnet.

Du kan søke om fellesskapsløyve allerede nå hos  Statens vegvesen

Her blir det ladestasjon for tungbil

På Tangen i Stange kommune bygges det første ladesenteret for tungtransport på Østlandet som del av Norges første komplette energistasjon.   

Den nye energistasjonen i Stange som nå vil dekke el-lading, gass og diesel for tungbilnæringen og etter hvert også hydrogen. 

Godt messetilbud fra Würth til alle NLF-medlemmer

I forbindelse med transportmessen kom Würth med gode messetilbud for deg som er medlem. Tilbudet varer i tre uker etter at messen er slutt.

Vianor med eksklusivt tilbud til alle medlemmer

Som NLF Medlem har du kjempegode betingelser hos oss i Vianor. Sikre høstens levering ved å gjøre din bestilling nå.