NLF

Nytt fra NLF uke 2, 2024

Godt nyttår til alle medlemmer og samarbeidspartnere. Transportåret er allerede godt i gang, og først vil vi invitere alle til digitalt medlemsmøte onsdag 10. januar fra klokken 18:00. Her vil det være mange aktuelle temaer, og sendingen kommer fra et flunkende nytt studio i St. Olavs gate.

Under morgendagens digitale medlemsmøte vil du kunne få mer innsikt i bilåret 2023 med Gustav Magnus Lundberg fra OFV, hvor hovedfokuset vil være på lastebiler.

Dere vil også bli guidet gjennom hva som er verdt å huske når det gjelder nye lover og regler i 2024, med Aleksander Gjøsæter fra NLF Arbeidsgiver.

Andre spørsmål som vil bli besvart og diskutert, er om vi trenger politiavtalen med bilberging. Til slutt vil målet om 100 prosent innen 2030 bli debattert, og det vi ønsker svar på, er om det kan være en realitet eller bare en ønskedrøm.

Vel møtt!

Her kan du følge sendingen direkte >>>

 

Velkommen til Transportkonferansen 2024! 

Den 26.–27. januar braker det løs med en ny transportkonferanse, denne gangen på Quality Airport Hotel Gardermoen. Vi har gleden av å informere om at NLFs nye administrerende direktør, Knut Gravråk, vil åpne konferansen sammen med forbundsleder Tore Velten. 

Et av hovedtemaene for Transportkonferansen 2024 vil være å utforske det pågående skiftet i næringen, eller med andre ord, de moderne utfordringene som møter en ellers tradisjonell bransje. 

Næringen står overfor en betydelig omstilling, der det nye målet fra regjeringen er at hele nybilsalget for tunge kjøretøy skal være nullutslipp eller biogass innen 2030. Andre spørsmål som skal besvares er om næringen står overfor et generasjonsskifte, og hvordan vi skal rekruttere generasjon Z til sjåføryrket. 

Samferdselsministeren og vegdirektøren kommer 

NLF er glade for at både samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland har takket ja til å delta på konferansen. Samferdselsministeren vil presentere regjeringens prosjekt for å gi sjåførene anstendige arbeidsforhold og hvordan de skal legge til rette for rettferdig konkurranse for norske transportbedrifter. Han vil også diskutere regjeringens planer for det grønne skiftet og dets innvirkning på våre medlemsbedrifter. 

Vegdirektøren vil ta opp Statens Vegvesens samarbeid med transportnæringen, tiltak for å forbedre veiforholdene i Norge, samt vinterdrift og økte vekter og dimensjoner. Et sentralt spørsmål vil være om lastebilsjåførene, som er kunder hos Statens Vegvesen, alltid har rett. 

Hvordan vinne anbud?  
Vi vil også få besøk av både offentlige og private innkjøpere som vil dele innsikt om hva som kreves for å vinne anbud, hva transportkjøpere forventer, og hvilket ansvar som ligger hos transportkjøpere for å forbedre arbeidsvilkår og fremme grønn transport. 

Strøm til besvær? 
Et viktig spørsmål mange lurer på, er om det er tilstrekkelig strøm tilgjengelig hele tiden for å elektrifisere transportnæringen. Vi ønsker å få svar på om medlemsbedriften kan forvente tilstrekkelig strøm for lading på eget område eller langs norske veier, samt hvilke ordninger som kan gjøre det grønne skiftet lønnsomt. 

Rett skal være rett!  
NLFs advokater fra Vectio vil informere om rettsutviklingen som har skjedd i 2023, og hvilke nye krav og regler som gjelder fra 2024. De vil diskutere nye krav som stilles til lastebileiere og hva som forventes av dem. 

Kan din bedrift være trygg på nett?  
Norske bedrifter er svært utsatt for kriminalitet på nett, og et feiltrykk på en lenke i en e-post kan koste dyrt. Telenor gir deg verktøyene du trenger for å gjøre din bedrift trygg på nett. Dette er avgjørende kunnskap for å drive en bedrift trygt i 2024. Her får dere servert historien til en hacker.  

Her kan hele programmet lastes ned>>>

Her kan dere melde dere på Transportkonferansen 2024>>>

 

Uten lastebilen stopper Norge!

Selv om årets vintervær på Sørlandet kanskje har vært av det mer ekstreme slaget, sier det likevel noe om hvor sårbare vi egentlig er. Forutsigbar fremkommelighet, god vinterdrift, og veier som er både trygge og trafikksikre, er derfor avgjørende for å holde Norge i gang.

Både matbutikker og apoteker har stått overfor utfordringer når det gjelder leveranser. Snøkaos har skapt problemer på Sørlandet, og både Stavanger og Kristiansand har opplevd forsinkede leveranser.

Les om utfordringene apotekene har hatt på lastebil.no>>>

Her kan du lese mer om utfordringer med matvareleveransene som følge av snøkaos >>>

 

Urovekkende ulykkesstatistikk – krever handling

I 2023 mistet 118 livet på norske veier. Det er to flere enn i 2022, men vi må tilbake til 2016 for å finne tilsvarende høye tall. NLFs markedsdirektør, Kjell Olafsrud,  mener det er på tide at myndighetene virkelig tar innover seg at manglende satsning på veier er en medvirkende årsak til de økte ulykkestallene.  

Les mer om dette på Lastebil.no>>>

 

Nå blir forskuddsbeløpet for AutoPASS-ferjekonto redusert

Samferdselsdepartementet senker forskuddsbeløpet for AutoPASS-ferjekonto. I 2024 vil både privatpersoner og bedriftskunder få redusert kravet til forskuddsbeløp med én tredel, slik at de ikke trenger å binde opp like mye penger i forskuddsbetaling for å få rabatt som tidligere. 

Les mer om dette på Lastebil.no>>>

 

Ny avtale på bedriftshelsetjeneste (BHT)

NLF har inngått avtale om BHT for NLF medlemmer med Hjemmelegene.

–  Dette er et meget godt tilbud som både oppfyller det lovpålagte minimumskravet til BHT, men som også gir medlemmer mulighet til å velge tjenester fra en innholdsrik meny, sier markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud.

Som BHT kunde får NLF Medlemmer tilgang til alle Hjemmelegene BHT og Hjemmelegne sine tjenester.

Grunnpakken for NLF`s medlemsbedrifter er kr 1.990.-/år, - og dekker det lovpålagte som handlingsplan og årsrapport. Uavhengig av antall ansatte. Forbruk utover grunnpakke faktureres etterskuddsvis etter forbruk.

Les mer om hvilke tjenester Hjemmelegene tilbyr på Lastebil.no>>>

 

Fleksibilitet i arbeidstidsregler ved ekstreme værhendelser

På grunn av uvanlige værhendelser som har påvirket trafikkavviklingen flere steder i landet, har spørsmål blitt reist angående overholdelse av arbeidstidsbestemmelser og kjøre- og hviletid. Ved naturhendelser eller andre uforutsette begivenheter kan reglene om arbeidstid og kjøre- og hviletid fravikes, når det er nødvendig og forsvarlig, og for å unngå større skade.

NLF-advokat, Robert Aksnes i Advokatfirmaet Vectio, har laget et lite skriv om adgangen til å fravike arbeidstidsregler og kjøre- og hviletid ved unormale værhendelser.

  • Dette er hjemlet i arbeidstidsbestemmelsene for både personbil- og lastebilsjåfører samt i kjøre- og hviletidsbestemmelsene, samt den generelle nødrettsregelen i straffeloven. Disse reglene er unntaksbestemmelser som kun bør brytes når nødvendig, og ikke for å oppnå en tilfeldig fordel på grunn av dårlig vær.
  • Ved brudd på reglene, som for eksempel overskridelse av arbeids- eller kjøretid, må sjåfører stanse når det er forsvarlig og avvikle nødvendig hvile før de kan fortsette. Dokumentasjon av handlingene og vurderingene bak regelbruddet er viktig for ettertidens vurdering av aktsomhet, og sjåfører og selskaper bør ikke straffes for nødvendige unntak.
  • I tilfeller som bilbergere eller brøytearbeidere kan det være adgang til å fortsette oppdraget utover lovlige timer, forutsatt uforutsette værforhold. Arbeidsgivere oppfordres til å dokumentere eventuelle brudd for å unngå senere sanksjoner. Adgangen til å fravike reglene begrenses av veitrafikklovens § 21, som forbyr kjøring når man er sliten eller trett.
  • Brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene skal dokumenteres med utskrift fra fartsskriveren ved kjøringens avslutning. Dersom det ikke anses forsvarlig å stanse for pause, for eksempel på grunn av ubrøytet vei, kan kjøringen fortsette under hensyn til veitrafikkloven. Dokumentasjonen skal også gjøres i arbeidstidsregisteret for senere kontroller, og ved behov for å fortsette kjøringen uten tilstrekkelig døgnhvile, må denne avvikles så snart som praktisk mulig ved stans før videre kjøring er tillatt.