NLF

Nytt fra NLF uke 20, 2024

Den 14. mai ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem. Det drypper litt på samferdsel, men ikke tilstrekkelig, mener NLF-direktør, Knut Gravråk.

Det foreslås blant annet å øke bevilgningen til drift og vedlikehold av riksveiene med 640,6 millioner kroner. 

– Vedlikeholdsetterslepet er altfor stort, og veiene som er sjåførenes fabrikkgulv er ikke trygge. De fortjener et godt arbeidsmiljø, og da trenger vi styrket innsats for å hente inn et stadig økende etterslep. 640 millioner er dessverre ikke nok, men det er en betydelig sum penger som bør gi reell effekt, sier Gravråk. 

 

NLF-seier: Dommen har falt i akselløft-saken

Har Statens vegvesen nylig innført en ny praksis vedrørende akselløft? Noen hendelser de siste årene kan tyde på det. Nylig falt det en dom i en slik sak, etter å ha blitt behandlet i tre rettsinstanser. Selv om kjennelsen ikke er rettskraftig, tror ikke NLF-advokat Robert Aksnes at den vil bli anket.

I denne spesifikke saken ble et modulvogntog dirigert inn til vektkontroll med løftbar aksling aktiv. Sjåføren forsøkte å senke akslingen, men fikk beskjed om å la den være. Bedriften ble ilagt et gebyr på 57 000 kroner. Statens vegvesen støttet seg til et EU-direktiv og argumenterte for at det ikke var tillatt å løfte akslingen før hjulene begynte å spinne, og den skulle senkes når vogntoget ikke lenger opplevde spinn.

Akselløft er en strategi for å forbedre framkommeligheten på glatte veier. I retten viste Robert Aksnes blant annet til diskusjonene om «godkjenningsdirektivet» fra 2012. På det tidspunktet presset NLF kraftig for å opprettholde den tidligere praksisen. De siste årenes debatt har resultert i en ny seier for NLF-advokatene. I kjennelsen står det nå at det eksisterer en unik norsk forvaltningspraksis som tillater akselløft, spesielt med sikte på å forbedre framkommeligheten på kortere strekninger.

Ankefristen er satt til 17. mai. 

Her kan du se forrige ukes digitale medlemsmøte

Dersom du gikk glipp av det siste digitale medlemsmøtet, kan du se dette i opptak. NLF har fått mange gode tilbakemeldinger på dette, og spesielt vil vi trekke frem saken om biodiesel, som er en løsning som myndighetene ikke verdsetter. Dette er en svært viktig sak som NLF vil løfte mye tydeligere frem i tiden som kommer.

 

Delta i spørreundersøkelse om sjåførmangel

NLF ber alle, som har mulighet, om å ta del i den årlige IRU-undersøkelsen som tar for seg utfordringen med sjåførmangelen.

Målet er å få et bilde av den nåværende etterspørselen etter profesjonelle sjåfører innen veitransportsektoren og å identifisere tiltak for å beholde nåværende sjåfører og tiltrekke nye.

Din deltakelse og bidrag er avgjørende for å få pålitelige data om transportnæringen.

Svarene du gir er anonymisert. 

 

Vianor med eksklusivt tilbud til alle medlemmer

Som NLF Medlem har du kjempegode betingelser hos oss i Vianor. Sikre høstens levering ved å gjøre din bestilling nå.

 

Nye støttemidler til hurtiglading for tungtransporten

Oslo kommune ønsker å få fart på utbyggingen av nødvendig ladeinfrastruktur for tungtransport, og utlyser derfor nye støttemidler til hurtigladestasjoner. Utbyggere kan søke om å få dekket inntil 80 prosent av kostnadene for å bygge offentlig tilgjengelige hurtigladere til tunge kjøretøy som busser og lastebiler.

 

Ny NLF-standard: Viktige forhold ved kjøp og salg av lastebil

Investering i lastebil, enten ny eller brukt, med eller uten påbygg, kan være en kompleks oppgave. Nå gir NLF ut en ny standard som skal hjelpe til med at kjøpet skal gå riktig for seg i tillegg til å gi kjøper, billeverandør, produsent og påbygger innsikt i ansvarsfordelingen under en kjøpsprosess. 

 

Lastebilsalget øker

Det er flere solgte lastebiler i årets fire første måneder enn i samme periode i fjor. Totalt, etter årets første fire måneder, ligger registreringen av nye biler 6,2 prosent over samme periode i 2023.

Hittil i 2024 er det registrert 1787 lastebiler over 16 tonn, sammenlignet med 1683 i fjor. Av disse er 101 elektriske lastebiler, noe som utgjør 5,7 prosent av registreringene. For gassdrevene biler er tilsvarende tall 188, som utgjør 10,5 prosent.

Slik er fordelingen av nyregistrerte lastebiler over 16 tonn til nå i 2024:

  • Scania 813
  • Volvo 687
  • Mercedes 168, MAN 55
  • Renault 32
  • Iveco 18
  • DAF 8
  • Andre 6
 

Spesialtilbud på KIA

Ut juni 2024 får medlemmer i NLF et spesialtilbud på Kia EV6 GT, inkludert vinterhjul med metallic lakk og levering.

Alternativt får du spesialtilbud på Kia EV6 Special Edition, som leveres med enten firehjulstrekk eller bakhjulstrekk.

 

HASTER:
Selv om de bare kjører i Norge, må du bytte ut de røde løyvene

Hvis du kjører med et gammelt, rødt løyve etter 1. januar 2025, kan du få opptil 60.000 kroner i bot! NLF minner alle nok en gang om at fristen nærmer seg.

Vi vet at mange tror dette kun gjelder transportfirmaer med oppdrag i utlandet. Det er feil! Lastebileiere som kun har transport i Norge, må også ha felleskapsløyve fra nyttår.

Sett i gang prosessen alt nå. Når det nærmer seg jul, kan det bli lang ventetid.

Husk at når du mottar nytt felleskapsløyve, er det gamle umiddelbart ikke gyldig. Du trenger blant annet en fersk politiattest både på deg selv og firmaet.

Du må også ha attest fra skatteetaten. Aksjeselskapene må legge ved politiattest for styreleder. Når du mottar nytt fellesskapsløyve, må du sjekke utløpsdatoen. F.eks. hvis du har meldt nasjonale løyver tapt, får du kun nytt felleskapsløyve til 1. januar 2025.