NLF

Nytt fra NLF uke 24, 2024

I morgen, onsdag, er det klart for nytt digitalt medlemsmøte, som også blir det siste før sommeren. Sendingen starter klokken 18:00. 

Under medlemsmøtet vil dere få treffe Tungt-redaktør, Håkon Førde, og få høre hans tanker om NLF. En ny avtale og produkt fra If vil bli presentert, og dere får møte forbundsleder Tore Velten dagen før representantskapsmøtet. I tillegg vil Gasum avsløre hvor byggingen av tre nye biogassfyllestasjoner skal finne sted, og dere får høre mer om Utengen Transport sitt 100-årsjubileum.

Vel møtt!

 

Enighet i årets lønnsoppgjør

Lønnsforhandlingene mellom Norges Lastebileier-Forbund og NHO LT på arbeidsgiversiden og Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Fellesforbundet på arbeidstakersiden har resultert i enighet.

  • Partene er enig om at forhandlingsresultatet gir en forventet ramme på 5,2 prosent.
  • Det gis et generelt tillegg til alle på kroner 7,- med virkning fra 1. april 2024.
  • Det gis et godstillegg til alle på kroner 3,50,- med virkning fra 1. juni 2024.
  • Overenskomstens minstelønnssatser heves med kr. 11,50 per time med virkning fra 1. april 2024. Hevingen av minstelønnssatsene inkluderer det generelle tillegget. Ny minstelønnssats er fra 1. april kroner 218,50.Med virkning fra 1. juni 2024
  • Med virkning fra 1. juni 2024 vil ny minstelønnssats inkludert godstillegget være kroner 222,- per time.
  • Fagbrevtillegg økes med kroner 2,- fra 1. april 2024, og vil nå være på 13 kroner per time.

Forutsatt at forhandlingsresultatet vedtas i uravstemningen vil minstelønnssatsene for godssjåfører med tariffavtale fra 1. april 2024 være:

 

  Per måned (163 timer) Per time/37,5 t/uke
0-3 år kr. 35.615,50 kr. 218,50
3-6 år kr. 35.941,50 kr. 220,50
6 år + kr. 36.267,50 kr. 222,50

 

Forutsatt at forhandlingsresultatet vedtas i uravstemningen vil minstelønnssatsene for godssjåfører med tariffavtale fra 1. juni 2024 være:

 

  Per måned (163 timer) Per time/37,5 t/uke
0-3 år kr. 36.186,00 kr. 222,00
3-6 år kr. 36.512,00 kr. 224,00
6 år + kr. 36.838,00 kr. 226,00
 

Støtt opp om årets rekrutteringsturné

I løpet av seks hektiske uker skal «Følg drømmen - ikke strømmen»-turnéen besøke rundt 30 skoler fra nord til sør i landet. Det er forventet at mellom 7000-8000 ungdommer vil få mulighet til å treffe transportnæringen og få mer kunnskap om alt den har å by på.

SOTIN (Samarbeidsforum for opplæringsvirksomheter innen Transport og Logistikkfagene i Norge), Norges Lastebileier-Forbund og NHO Transport arbeider med å planlegge den landsdekkende turnéen «Følg drømmen - ikke strømmen 2024».

Turnéen vil bli gjennomført fra 16. august til 18. oktober, med en elektrisk Volvo-trekker og helt ny citytralle fra Ekeri.

For å gjøre «Følg drømmen - ikke strømmen»-turnéen mulig, er vi avhengig av sponsormidler fra bransjen. Som sponsor av arrangementet får din bedrift eksponering på kjøretøy som skal kjøre turnéen, samt logo på gensere som deles ut til besøkende. Sponsorene vil også bli oppført på sotin.no sin hjemmeside og bli yrkessjåfør.no.

Svarfrist er 15. juni 2024 til  post@sotin.no

Kjørerute: 

 

Klar for representantskapsmøtet

Torsdag møtes fylkesledere, forbundsstyret og administrerende direktør til representantskapsmøte i Oslo.

Representantskapet er forbundets nest høyeste organ og innstiller i mange av sakene som skal behandles på landsmøtet.

 

NLF gratulerer Utengen Transport med 100 år på veien

Den 15. april 1924 fylte Thorbjørn Utengen 10 liter bensin på en 1923-modell Pedalford, en lastebil med en kapasitet på 1,5 tonn. Den fremoverlente herremannen fikk samme dag sitt første oppdrag, og allsidighet har vært noe av nøkkelen til suksess.

I dag ledes familiebedriften av brødrene Tor Arne og Morten Utengen, i samarbeid med medeier Morten Sundsmoen. Konsernet har også fått med seg den fjerde generasjonen Utengen, som nå er aktivt involvert i driften. Selskapet har 50 kjøretøy og 85 ansatte.

Den 8. juni var det storstilt feiring i Lier, med lastebilkonvoi og åpen dag på Liertoppen, der Utengen har sine flotte nye lokaler og servicesenter for tungbil.

En større sak om jubileet vil komme i neste utgave av NLF Magasinet.

 

– Kan ikke lenger basere trafikksikkerhet på flaks

Vestland er det fylket som har flest dårlige og rasfarlige veier i Norge. Trude Brosvik (KrF) i fylkestingsgruppa i Vestland slår fast at politikerne er mindre villige til å prioritere ras- og skredsikring enn det administrasjonen i fylkeskommunen har lagt opp til.

De ønsker i større grad å prioritere å erstatte ferger med broer, men fylkesdirektøren påpeker at det ikke er nok penger til begge deler og at det må foretas prioriteringer. 

Uttalelsen fra Brosvik har fått NLFs regionsjef, Jan-Ove Halsøy til å reagere. 
– Dersom skred- og rassikring nedprioriteres på en slik måte, viser det ganske enkelt at politikerne ikke bryr seg om sikkerheten til de som bor og ferdes i Vestland. 

 

Gasum inviterer til innvielse av ny fyllestasjon

Gasum ønsker velkommen til innvielse av en ny biogass-stasjon i Kristiansand! Stasjonen tilbyr både flytende og komprimert biogass.

Under åpningen vil de vise hvorfor biogass er et godt valg som grønn drivlinje for transportører. De vil også vise frem en del kjøretøy som kjører på biogass i dag.

Når: Onsdag 19 juni kl. 11:30 – 13:00  

Hvor:  Mjåvannsvegen 216, 4628 Kristiansand 

Program 

  • 11:30    Varm lunsj 
  • 12:00   Informasjon om biogass 
  • 12:30   Offisiell åpning av Knut Gravråk  (Administrerende direktør NLF) 
  • 13:00   Avslutning 

  Påmeldingsfrist 12 juni 2024

For spørsmål og henvendelse om arrangementet kan du kontakte Jogeir Munkeby på mail:  Jogeir.munkeby@gasum.com

 

Selv om de bare kjører i Norge, må du bytte ut de røde løyvene

NLF minner alle nok en gang om at dersom du kjører med et gammelt, rødt løyve etter 1. januar 2025, kan du få opptil 60.000 kroner i bot! NLF minner alle nok en gang om at fristen nærmer seg.

Vi vet at mange tror dette kun gjelder transportfirmaer med oppdrag i utlandet. Det er feil! Lastebileiere som kun har transport i Norge, må også ha felleskapsløyve fra nyttår.

Sett i gang prosessen alt nå. Når det nærmer seg jul, kan det bli lang ventetid.

Husk at når du mottar nytt felleskapsløyve, er det gamle umiddelbart ikke gyldig. Du trenger blant annet en fersk politiattest både på deg selv og firmaet.

Du må også ha attest fra skatteetaten. Aksjeselskapene må legge ved politiattest for styreleder. Når du mottar nytt fellesskapsløyve, må du sjekke utløpsdatoen. F.eks. hvis du har meldt nasjonale løyver tapt, får du kun nytt felleskapsløyve til 1. januar 2025.

 

Vianor med eksklusivt tilbud til alle medlemmer

Som NLF Medlem har du kjempegode betingelser hos oss i Vianor. Sikre høstens levering ved å gjøre din bestilling nå.

 

Spesialtilbud på KIA

Ut juni 2024 får medlemmer i NLF et spesialtilbud på Kia EV6 GT, inkludert vinterhjul med metallic lakk og levering.

Alternativt får du spesialtilbud på Kia EV6 Special Edition, som leveres med enten firehjulstrekk eller bakhjulstrekk.