Modul 1 - Medlem og sertifisering

Kurs E - Læring Fysisk Digitalt
1.1 Velkommen til NLF                     x    
1.2  Ny som tillitsvalgt i NLF                     x x x
1.3  Tillitsvalgt i NLF   x                       x
1.4 Fair Transport                      x                          x

Modul 2 - HMS for virksomhetsledere

Kurs E - Læring Fysisk Digitalt
2.1 HMS arbeid i bedriften   x  
2.2 Arbeidsavtalen Klikk her    
2.3 Arbeidstid Klikk her x x
2.4 Risiko og transport x x x
2.5 Dokumentert sikkerhetsopplæring Klikk her x x

Modul 3 - Transportøkonomi

Kurs E - Læring Fysisk Digitalt
3.1 Kjøp, salg og vedlikehold x    
3.2 Forsikring   x  
3.3 Regnskap og finansiering   x  
3.4 Kalkyle Klikk her x  
3.5  Transportavtale x                        x                   klikk her
3.6 Klima og Miljø (kommer) x    

Modul 4 - NLF Temakurs

Kurs E- Læring Fysisk Digitalt
4.1 Kjøre- og hviletid Klikk her    
4.2 NLF trafikksikkerhet x    
4.3 Lastsikring x    
4.4 Transportkjøper x x x
4.5 Lærling i bedrift    x  
4.6 Fagbrev   x  
4.7 Førstehjelp og skadested   x  
4.10 Bruk av Tacho Online  Tacho Online Arbeidstid Klikk her    
4.11 Hvordan bestille Tacho Online Klikk her    
4.12 Foretakskontroll med Tacho Online Klikk her    
4.13 Sjekklister Klikk her    
4.14 Fraktberegning Klikk her    
4.15  Tacho Fleet x    
    • E-læring er et interaktivt kurs der deltageren presenteres for lærestoffet over nettet. NLFs kurs er bygget på plattformen articulate360 der deltageren gjennom informasjon, interaktive øvelser og tester gjennomfører kurset.
  • Fysisk kurs
    • Et fysisk kurs gjennomføres i et undervisningsrom der instruktør(er) og deltagere er til stede. Lærestoffet presenteres ved bruk av PP og dialog mellom deltagerne og instruktør.
  • Digitalt kurs
    • Et digitalt kurs gjennomføres med bruk av plattformer som Teams eller Zoom over nettet der instruktøren presenterer lærestoffet ved bruk av PP og dialog mellom deltagerne og instruktør.

Enkelte av kursene gjennomføres i en kombinasjonen av de forskjellige typer kurs,  E-læring, fysiske kurs og digitale kurs.