Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

FHIs nettsider for temasider, råd og tips

Helsenorges nettsider for informasjon fra helsemyndighetene

Regjeringens nettsider om du vil vite hva myndighetene gjør

Altinns nettsider med nyttig informasjon om koronavirus og næringsliv

Regelverk om risikovurdering ved smittefare