Historisk informasjon

Smittevern

Som arbeidsgiver har du ansvar for å kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer som kan oppstå i forbindelse med arbeidet. Med dagens situasjon må du spesielt tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smitte på arbeidsplassen, eller selv utgjøre en smittefare. ( Arbeidstilsynet)

NLFs Karanteneguide

Sjåfører som ankommer fra England etter den 21.12.2020 har ingen unntak fra karanteneplikten. Dette gjelder fritid og arbeidstid.

Innreise

Fra den 21.12.2020 skal reisende til Norge registrere seg ved grensepassering. Grunnlaget for denne ordningen er å sikre at karanteneplikten overholdes og bidra til en mer effektiv smittesporing. Registreringsplikten gjelder for ALLE som ankommer Norge og registreringen skal i hovedsak skje ved grensepassering. 

For utenlandske arbeidere er det et krav om at deres tilstedeværelse i Norge er «strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov». Dette dokumenteres i eget skjema som fylles ut av arbeidsgiver, og fremvises ved innreise.

(Under Dokumenter finner du lenker til nevnt dokumentasjon.)