2014

10.04.14: Milliardsprekk på ny E6
09.04.14: Tørrskodd over Glomma
09.04.14: Heder og ære
08.04.14: - Endelig noen som vil slåss
08.04.14: Faktabank på vent
07.04.14: Styreleder i Trygg Trafikk
07.04.14: Kan ta beslag i vogntog
04.04.14: Ny journalist i NLF
04.04.14: Store kontrakter
03.04.14: NLF lanserer ordliste
03.04.14: Ros til hjelperne
02.04.14: Oppgjøret er i gang
02.04.14: Spis smart
02.04.14: Dør uten bilbelte
01.04.14: Dekkmann-deal til 150 mill.
01.04.14: Gikk du fem på?
31.03.14: Kjempe-leveranser
27.03.14: Følger asfaltplanen
26.03.14: Stor rapport om kabotasje presentert
25.03.14: «På riktig side» på rett vei
20.03.14: Høring viste delvis enighet i bransjen
18.03.14: 40 % av medlemsbedriftene rammes av omleggingen av arbeidsgiveravgiften
18.03.14: Økt hastighet - færre ulykker
17.03.14: Tariffkonferansen 2014
14.03.14: Kun hjullås hjelper
14.03.14: Ukjent døgnhvileplass
13.03.14: Måling av ulykkesrisiko
11.03.14: Ny døgnhvileplass åpnet
10.03.14: Klar beskjed til finansministeren
10.03.14: Trafikksikkerhetsmøte i Stortinget
07.03.14: Krever sammenslåing
06.03.14: Vegvesenet ønsker flere kontroller
06.03.14: Tiltak mot dårlig skodde vogntog
05.03.14: 60 000 flere turer
05.03.14: En seier for NLF og trafikksikkerheten
04.03.14: SPU setter utenlands samferdsel på dagsorden
04.03.14: Flere døgnhvileplasser
03.03.14: 13 % politianmeldt
01.03.14: Trafikksikkerhetsapp for dyrepåkjørsler
28.02.14: NLF og NHO er fortsatt uenige
28.02.14: Ny svensk lovgivning mot useriøs godstransport
27.02.14: Kjempebom!
27.02.14: Utenlandsk sjåfør: Gir blanke fa….!
26.02.14: Oslo – en godskatastrofe!
26.02.14: Vinterførerkort og EU-kommisjonen
25.02.14: Bergenspolitiet stopper overlasting!
24.02.14: Enige om tiltak
21.02.14: Vegvesenet stoppet farlig vogntog
20.02.14: Streng straff for dieseltyveri
19.02.14: NLF: Bekymret over den utenlandske godstransporten