NLF

Nytt fra NLF – uke 26, 2021

Illustrasjon: Colourbox Illustrasjon: Colourbox

NLF er snart på veg til en plass nær deg!
Men først: Sommerferie

NLF tar sommerferie, og stenger – som vanlig, kontoret i uke 28, 29 og 30. Sentralbord, pressevakt, advokatene og kollegahjelpen blir betjente på vanlig måte i hele perioden. Alle telefonnumrene finner du i et banner på toppen av  lastebil.no. Nyhetsbrevet tar også en (velfortjent) sommerpause, men tjuvstarter allerede uke 31 med en spesialutgave. 9. august braker det nemlig løs med NLFs transportturné, og fram mot høstens valg blir vi å finne fra Arendal i sør til Alta i nord. På hvert stoppested skal det skapes en sosial møteplass med Fair Transport-seminarer, politiske medlemsmøter og andre arrangementer.

– Målet med turnéen er å sette søkelys på alt det positive godstransportnæringen står for, og vi gleder oss helt utrolig til igjen å komme ut på vegen for å treffe medlemmer og andre som er opptatte av godstransport på vei, sier NLFs markedsdirektør, Kjell Olafsrud.

Kanskje kommer vi på besøk der du bor eller jobber? I hvert fall blir det ikke så altfor langt unna. Sjekk kartet på side 20 og 21 i sommerutgaven av NLF-Magasinet (på veg til postkassa di nå).

– NLFs deltagelse i valgkampen handler om å lære opp politikere i næringens utfordringer. Målet er at ingen representant skal velges til Stortinget uten ha snakket med NLF. De skal vite hva de må gjøre for å sikre norske transportarbeidsplasser. Politikere som forsøker å blir gjenvalgt for en ny periode, skal også måtte svare på hva de har gjort med de løftene da ga oss forut for forrige valg. Politikermøter er svært viktige for et forbund som vårt, stadfester NLF-direktør Geir A. Mo.

Geir A. Mo avrunder med en sommerhilsen.

– Før vi skal på vegen, skal vi ha ferie. Jeg ønsker å takke alle for god innsats og godt samarbeid hittil i år, ønsker dere alle gode, lange og late feriedager, og velkommen tilbake til full innsats i august!

Hendene på rattet, blikket på veien!

Har du husket å  trykke på knappen?

Nytt om veg:

E6 Måsørtunnelen: Stenger i kveld

Fra i kveld kl. 18 stenges Måsørtunnelen i Steinkjer for vedlikeholdsarbeid. Arbeidene vil pågå i en måned, og tunnelen vil være stengt i hele anleggsperioden. Omkjøring for E6-trafikken fra sør blir skiltet ved rundkjøringen før Måsørbrua og over Figgja bru ved Sannan.

Stengningen har blitt flyttet grunnet lang omkjøringsveg for modulvogntog. Mandag ettermiddag ble det gjennomført testkjøring med modulvogntog, og det ble konkludert med at den lokale omkjøringsvegen for lette kjøretøy også kan brukes av modulvogntog type 1 og 2 i perioden med stengt tunnel.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Støren: Digitalt folkemøte om ny E6

Nye Veier holder 30. juni kl. 18–20 digitalt folkemøte om ny E6 forbi Støren. Møtet foregår her på Teams.

Les mer i nyhet hos Nye Veier

Trondheim: Oslovegen og Sluppen bru stenger 1. juli

Fra natt til 1. juli og frem til 14. august vil Oslovegen og Sluppen bru være stengt for all biltrafikk. Statens vegvesen ber trafikantene benytte Tempevegen og Stavne bru. 

– Stengingen har vært planlagt i lang tid, og er nødvendig for å kunne utføre arbeid i forbindelse med bygging av Nydalsbrua, sier hovedbyggeleder Martin J. Engum i Statens vegvesen.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

E39 Litle-Urdaltunnelen: Åpent i ett felt

E39 ved Litle-Urdaltunnelen åpnet mandag i ett felt med styrt trafikkavvikling. Det er det ytterste kjørefeltet, mot Osterfjorden, som er åpnet. Feltet nærmest fjellet vil fortsatt være avsperret.

– Geologen har sett på fjellsiden etter at de ustabile steinblokkene er tatt ned, og konklusjonen er at dette er trygt, sier prosjektleder Harald Midtun i Statens vegvesen.

Det ekstra ferjetilbudet Duesund–Masfjordnes er avsluttet, men Leirvåg–Sløvåg gjennomfører ekstraavganger fram til E39 blitt åpnet, med unntak av kl. 5:15 fra Sløvåg og 05:45 fra Leirvåg, som blir kansellerte.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Oslo/Akershus: Færre elbiler kan bruke kollektivfeltene

For å bedre fremkommeligheten for buss, utvider Statens vegvesen kravet til passasjer i elbil for å kunne bruke kollektivfeltene i Oslo og Akershus i rushtiden.

Krav til passasjer i elbil vil gjelde på hverdager fra kl. 6 til 9 for kollektivfelt inn mot Oslo sentrum og fra kl. 14 til 18 for kollektivfelt ut fra Oslo. Endringen vil skje i første halvdel av juli.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Rennebu: Klart for bygging av bru over Stavåa

I høst skal E6-trafikken flyttes over på ny midlertidig bru. Før det kan skje må nye brufundamenter bygges, og det skal foregå i sommer. I dag er det trafikkdirigering på E6 Stavåbrua, med trafikk i en kjøreretning om gangen. I perioder med mye trafikk, som helgeutfart osv. vil det bli kø. Trafikanter må påregne ventetid, sjekk www.175.no for oppdaterte trafikkmeldinger. I november skal arbeidet være ferdig, og E6-trafikken kan flyttes over på den nye brua. 

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Rv 13 Bu–Kinsarvik: Fjerner flaskehals 

Riksveg 13 Bu–Kinsarvik i Hardanger, mellom Hardangerbrua og Kinsarvik, er en flaskehals hver sommer. Derfor har Statens vegvesen i fellesferien (9. juli–1. august) klar følgebil og trafikkdirigenter dersom lysreguleringen ikke får unna trafikken på den utsatte vegstrekningen.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Rv. 13 Tau–Årdal: Får bedret trafikksikkerhet

Statens vegvesen bedrer nå trafikksikkerheten på riksveg 13mellom Tau og Årdal. Den 30 kilometer lange vegstrekningen ligger i Ryfylke i Rogaland. Det er hovedsakelig tre ting som skal gjøres på vegstykket, som daglig trafikkeres av 2600 kjøretøy.

– Vi skal fjerne kratt og trær for å bedre sikten langs vegen. Vi skifter og forsterker eksisterende rekkverk der det er nødvendig. Og vi fjerner eller sikrer elementer som kan gi bråstans ved utforkjøring. Dette kan være snakk om store steiner, stubber, trær og dype bekkeløp og vann. Det vil også være aktuelt å sette opp rekkverk på flere steder enn i dag, sier Einar Hauge i Statens vegvesen.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

E6 Nøstvettunnelen–Oslo bygrense: Lengre krabbefelt

Statens vegvesen fjerner det midlertidige kollektivfeltet på strekningen E6 Nøstvettunnelen–Oslo bygrense, og strekningen blir tilbakeført slik den var. Det betyr at krabbefeltet etter utgangen av tunnelen blir forlenget. Arbeidene med å få dette på plass vil foregå nattestid med oppstart natt til 29. juni og fortsette påfølgende netter.

– Vi får nå to kjørefelt med full bredde både på kjørefelt og vegskulder mellom Assurtjernkrysset og Oslo bygrense, samt tre ordinære kjørefelt mellom Nøstvettunnelen og Assurtjernkrysset. Fartsgrensen på strekningen endres tilbake til 90 km/t slik den var før etableringen av kollektivfeltet, sier Tor Eriksen i Statens vegvesen.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Strynefjellet: Hever riksveg 15

Statens vegvesen hever riksveg 15 gjennom Folven i Oppstryn når Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) flomsikrer elvene Sunndøla og Hjelledøla.

Elvene har flere ganger flommet over, spesielt i forbindelse med snøsmelting om våren. Men også skred har medført flom og påfølgende stenging av vegstykket som er livsnerve både i bygda og for å komme seg til og fra Strynefjellet.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Kråkerøybrua: Stengt fra 23. august

Den gamle Kråkerøybrua stenger for all ferdsel fra mandag 23. august til fredag 22. oktober. Omkjøring vil bli skiltet via Værstebrua.

Statens vegvesens vedlikeholdsarbeider består i utskifting av membran og asfalt, fjerne stålklosser, veie og justere bruklaffene, overflatebehandle fortauene, rekkverksreparasjoner og fugearbeider. Mange av disse arbeidene er væravhengige, og anleggstiden kan derfor bli forlenget. Av sikkerhetsmessige grunner vil ikke klaffene på den gamle Kråkerøybrua og Værstebrua bli hevet for båttrafikk i anleggsperioden. 

Kjøkøysund bru: Ett kjørefelt stengt fra 23. august

På Kjøkøysund bru vil ett kjørefelt være stengt fra mandag 23. august til fredag 29. oktober. Trafikken vil bli avviklet i det andre kjørefeltet med manuell dirigering på dagtid og trafikklys på kveld og natt. I hele anleggsperioden vil brua bli stengt for kjøretøy over 32 tonn. Grunnen er at brua har begrenset bæreevne, og kjøretøy over 32 tonn kjører normalt alene og midt over brua (sentrisk). Mens vedlikeholdsarbeidene pågår vil det ikke være mulig å kjøre sentrisk, og brua må derfor stenges for kjøretøy over 32 tonn.

Statens vegvesens vedlikeholdsarbeider omfatter betongreparasjoner på brudekket, og eksisterende slitelag skal skiftes ut med et nytt tynt slitelag i høyfast betong. Arbeidene er væravhengige, og anleggstiden kan derfor bli forlenget.

Dette meldte Statens vegvesen i en e-post mandag.

Bodø ferjekai: Bøtelegger ulovlig parkering

Oppstillingsplassen på Bodø ferjekai er for trafikanter som skal med ferjen, og det er ikke tillatt å benytte oppstillingsplassene til parkering. 

Å parkere på kaien uten hensikt å reise med ferja, er ulovlig i henhold til Vegtrafikkloven paragraf 3. De som parkerer på kaien risikerer å bli ilagt gebyr på 900 kroner, og biler som er til hinder for trafikken kan bli tauet bort.

Statens vegvesen har vært i dialog med politiet som vil følge opp dette i tiden fremover.

Les mer i nyhet hos Statens vegvesen

E134 Dagslett–E18: Ber om nytt kostnadsestimat 

– Vi ber nå Statens vegvesen om å inkludere kostnadene i Viker-alternativet i det videre arbeidet med E134 Dagslett–E18. Lier kommune har ønsket at dette alternativet skal vurderes. Nå kommer vi kommunen i møte og sørger for at Viker-alternativet blir vurdert i den videre planleggingen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet har tidligere fastsatt et kostnadsestimat på 3,8 milliarder kroner for prosjektet.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Stanser bompengeinnkrevingen for seks prosjekter

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble regjeringspartiene enige med FrP om til sammen 750 millioner kroner i tilskudd til 6 bompengeprosjekter innenfor fylkene Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark og Rogaland.

Prosjekter hvor bompengeinnkrevingen skal avvikles: E6/E18 Østfoldpakken (Viken), Fv. 25 Jørstad-Segalstad bru (Gausdal/Lillehammer, Innlandet), Fv. 311 Presterødbakken (Tønsberg, Vestfold og Telemark), Fv. 34 Grime-Vesleelva (Dokka-Gjøvik, Innlandet), T-Forbindelsen (Karmøy-Tysvær-Haugesund, Rogaland) og Finnfast (Finnøy-Rennesøy, Rogaland). 

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Behov for bedre døgnhvileplasser i nord

En rapport fra transportmyndighetene i Norge, Sverige, Finland og Russland viser at det er behov for bedre døgnhvileplasser i Barentsregionen. Døgnhvileplassene bør spesielt bli bedre tilrettelagt for kvinnelige sjåfører.

I arbeidet er det laget et interaktivt kart over døgnhvileplasser, hvor du kan se fasilitetene.

Les mer og last ned rapporten i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Forbedringer i kartet til Statens vegvesen

Kartet til Statens vegvesen er forbedret, og gir nå informasjon om nye webkameraer på de mest trafikkerte ferjekaiene i Nord-Norge, alle landets rasteplasser, Nasjonale turistveger og ladeplasser, vegarbeid i fremtid og planlegge reisen deretter, samt mer informative trafikkmeldinger. I tillegg dekker 650 kameraer riksvegnettet.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Gebyrer til elsparkesykler

Regjeringen gir nå kommunene og politiet mulighet til å ilegge parkeringsgebyr, også for overtredelser av skiltede parkeringsforbud, for små elektriske kjøretøy. Gebyret er på 900 kroner. Politiet kan videre ilegge forenklet forelegg ved overtredelser av skiltede innkjøringsforbud og bruksforbudssoner for små elektriske kjøretøy. Satsen er på 1300 kroner. Det tydeliggjøres også at skiltede fartsgrensesoner for små elektriske kjøretøy kan håndheves med forenklet forelegg.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Nytt fra myndighetene:

Søknad om unntak fra innreiserestriksjoner

En egen søknadsordning for å få utenlandsboende sjåfører inn i landet etter en friperiode i hjemlandet, er på plass. 

Les mer i nyhet på lastebil.no

Snåsa-ulykken: SHK fant mangler ved vinterdriften

2. februar 2020 omkom førerne av to vogntog da et polsk vogntog mistet kontrollen og frontkolliderte med et norsk vogntog. Ulykken skjedde på E6 ved Hammer i Snåsa kommune.

Statens havarikommisjon (SHK) har i sin undersøkelse avdekket flere mangler ved entreprenørenes vinterdriftsarbeid, samt mangler ved Statens vegvesens oppfølging og kvalitetssikring av vinterdriftsarbeidet. SHK har kommet med seks sikkerhetstilrådinger på bakgrunn av undersøkelsen.

Les mer og last ned rapporten hos Havarikommisjonen

Koronasertifikatet klart i EU-/EØS-versjon

Fra 1. juli vil europeiske land som er koblet til EUs løsning kunne verifisere det norske koronasertifikatet på sine grenser. 

Les mer i nyhet fra Helsedirektoratet

Tilskudd til samfunnssikkerhetstiltak i transportsektoren

Nye Veier har fått 200 000 kroner for å gjennomføre en modenhetsanalyse av informasjonssikkerhetsarbeidet i selskapet. Dette er ekstra støtte Samferdselsdepartementet gir til viktige prosjekter for å bedre sikkerheten på veg, bane, i lufta og til sjøs. Avinor og Entur har også fått penger.  

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Fastsetter regler for verdsetting av klimagassutslipp

Finansdepartementet har fastsatt et regelverk for hvordan klimagassutslipp skal tas hensyn til i samfunnsøkonomiske analyser. Med dette vil beslutningsgrunnlag for statlige prosjekter bli bedre og enklere å sammenligne.

Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet

Utslippskutt på E16 og Ringeriksbanen

Utbyggingen av E16 og Ringeriksbanen gjøres nå mer klimavennlig: utslippene kuttes med nesten en tredjedel. Ett av tiltakene er en mer effektiv massetransport, lokal produksjon av betong og bruk av lokale steinmasser, som gir kortere kjørevei og dermed mindre CO2-utslipp.

Les mer i pressemelding fra Bane NOR

Nye regler for fleksibelt uttak av foreldrepenger

Samtidig som den såkalte «fedrekvotefellen» blir fjernet 1. oktober, blir uttaket av foreldrepermisjonen langt mer fleksibelt. Men husk at arbeidsgiver også har noe å si! Det nye regelverket gjelder fra 1. oktober 2021, og vil også gjelde deltidsansatte.

Les mer i nyhet fra Simployer

Regelverk for gaver i arbeidsforhold

Nytt regelverk gjør at arbeidsgivere som ønsker det i år kan gi dyrere sommergaver enn før uten at det trekkes skatt. Bare husk at gaver fra kunder og forretningsforbindelser også skal regnes inn. Fra 2021 er grensen for hvor mye en ansatt kan motta skattefritt, økt til 5000 kroner i løpet av kalenderåret.

Les mer i pressemelding fra Simployer

Rapport 2021 om målene om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

IA-samarbeidet skal tilrettelegge for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Faggruppen vurderer måloppnåelsen for IA-målene nasjonalt og i de ulike bransjer og sektorer i lys av relevante utviklingstrekk i samfunnet.

Funnene i deres siste rapport viser blant annet at den ujusterte sykfraværsprosenten økte fra 5,8 til 6,2 prosent fra 2019 til 2020 og at sykefraværet ble sterkt påvirket av koronapandemien, andelen sysselsatte ble redusert for alle aldersgrupper i 2020 og at norske arbeidstakere er blant dem som er aller mest fornøyde med forholdene på arbeidsplassen sammenlignet med andre europeiske land.

Les mer og last ned rapporten i pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

Kjenner du til trafikksikker kommune?

Trygg Trafikk har sammen med fylkeskommunene utarbeidet kriterier for trafikksikker kommune. 123 kommuner er godkjente i ordningen. I tillegg er Vestfold og Telemark godkjente som trafikksikre fylkeskommuner. Hallingdalregionen den første kommuneregionen i Viken der alle kommunene er med i trafikksikker kommune. 

På nettsidene til Trygg Trafikk kan du se alle trafikksikre kommuner

Andre nyheter:

Ønsker sterkere fokus på trafikksikkerhet ved bestilling av transporttjenester

NLF har vært med i en arbeidsgruppe med bransjeorganisasjoner og myndigheter innen transportsektoren. Gruppen har, på anmodning fra Statens Havarikommisjon, utarbeidet en rapport hvor det foreslås tiltak som sikrer økt oppmerksomhet på trafikksikkerhet på vei.

Arbeidsgruppen mener det er viktig å styrke trafikksikkerheten, og påpeker at alle ledd i transportkjedene har et ansvar for å bidra i dette arbeidet. Selv om det er mange utfordringer knyttet til at det ofte er flere aktører involvert i en enkelt transport, og flere lands regelverk kan komme til anvendelse, så mener arbeidsgruppen at tiltakene som foreslås er gode utgangspunkt for økt bevissthet og oppmerksomhet på trafikksikkerhet.

Les mer om forslagene til tiltak hos NHO

Se og last ned rapporten (fra NHOs nettsider)

Circle K øker det glutenfrie tilbudet

Fra i sommer vil Circle K tilby et bredt utvalg av glutenfri mat. Du får glutenfri Peppes Pizza On the Go i sju varianter, i tillegg til panini, pølser, hamburgere, toast, muffins, kokosbolle, nachos og salater. I Circle Ks ruteplanlegger finner du energistasjonene hvor det finnes glutenfri mat langs veien.

Les mer i pressemelding fra Circle K

Tips til mer bærekraftig bruk av data 

Vi har alle et digitalt fotavtrykk. Når vi sender e-post, surfer, sjekker Instagram eller lagrer filer og programvare lagres dette på servere som krever energi. Her er fem tips til hvordan du kan redusere ditt digitale fotavtrykk:

  • Slett e-poster du ikke trenger
  • Organiser filer og mapper på PCen - slett duplikater
  • Tøm mappen som heter ”slettede elementer” i mailboksen din
  • Bruk kablet nett eller WiFi fremfor mobilt nett når du kan
  • Tøm søppelkurven på PCen din

Les mer i nyhet hos Atea

Dette er altså siste nyhetsbrev før fellesferien. Men allerede i uke 31 er nyhetsbrevet tilbake med en spesialutgave om transportturneen! Har du tips, ris eller ros? Send det til Helen Karlsen på e-post  hk@lastebil.no eller telefon 900 12 715.