NLF

Nytt fra NLF, uke 12, 2022

De skyhøye drivstoffprisene tar mye plass i dette nyhetsbrevet, men det skjer også mye positivt i og rundt transportbransjen.

NLF arrangement

Kl. 11.00 i dag starter NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse på Holmen fjordhotell, det er fortsatt mulig å delta. Les mer, og meld deg på her 

NLF nyheter

Regjeringens manglende vilje til å hjelpe transportnæringen i forbindelse med de høye drivstoffprisene kan få alvorlige følger, les mer her 

NLF krever: Statens vegvesen må gå foran som en ansvarlig transportkjøper. Les saken her 

Det arrangeres både regionale årsmøter og ulike NLF-kurs de nærmeste ukene, se hele oversikter her 

Andre nyheter

Grønn transport til frokost. Frokostsamtale med klima- og miljøminister Espen Barth Eide, tirsdag 5. april kl. 08:00-08:45.

Klimautslippene fra transport skal halveres innen 2030, og gå mot null i 2050. Hva skal til for å sette fart i grønn omstilling i transportsektoren? Hvilken rolle kan Grønt landtransportprogram spille? Er høye energi- og drivstoffpriser en drahjelp eller et hinder i omstillingen? Hva må vi gjøre selv, og hvor kan vi lene oss på EU og våre europeiske naboer? 

• Espen Barth Eide, klima og miljøminister 

• Ingelin Noresjø, prosjektleder GLP

• Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig for transport i ZERO

• Geir A. Mo, adm.dir. Norges Lastebileier-Forbund

Meld deg på det digitale frokostmøtet her

Oppheving av vinteraksellast i Troms og Finnmark 25 mars

En stor andel av fylkesveger og kommunale veger har for dårlig bæreevne til at tungtransport kan kjøre med fulle lass. Dette har både et økonomisk og et miljømessig aspekt, siden det må kjøres flere turer. I perioder med nok frostmengde og tele i vegen har disse vegene god nok bæreevne til at normal aksellast på 10 tonn kan tillates. For å utnytte vegens bæreevne i denne perioden ble det innført vinteraksellast på 304 km fylkesveg i Troms og 53 kilometer kommunal veg i Balsfjord kommune 8. desember 2021

På grunn av en langvarig mildværsperiode ser vi ut fra telegrensemålere i vegene at tining er begynt og teleløsningen begynner å nærme seg, spesielt i lavlandet. Vinteraksellast i Troms og Finnmark oppheves derfor fra fredag 25. mars 2022 kl. 24:00. Ordinær tillatt aksellast for den enkelte vegliste gjøres gjeldende fra samme tidspunkt. Vinteraksellast vil bli innført igjen neste vinter når forholdene tilsier det.  For informasjon om vinteraksellast, ring: 175.

Har du fått med deg den nye mva-melding?

 En skikkelig gladmelding til alle dere som driver bedrift! Skatteetaten forenkler innlevering av mva-meldingen. På høy tid tenker vi. Målet er å automatisere prosessen ved at majoriteten av meldingene leveres via et regnskapsprogram, slik at feil og mangler reduseres. Så hva betyr egentlig den nye mva-meldingen for deg? Det kan du lese mer om her.

I Visma eAccounting vil den nye mva-melding være klar til du skal levere for første termin!