NLF

Nytt fra NLF uke 19

NLF minner om at det er klart for digitalt medlemsmøte førstkommende onsdag klokken 18:00. Her får dere blant annet bli med inn på dekkfabrikken til Bodahl Johansen i Fredrikstad. Tirsdag formiddag startet lønnsforhandlingene, og på torsdag kommer revidert nasjonalbudsjett.  

Nok et brev til Vedum 

Revidert nasjonalbudsjett legges frem på torsdag, og det er knyttet spenning til dette. NLF har i den forbindelse, sendt et nytt brev til finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, klima og miljøminister, Espen Barth-Eide og samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård. I brevet har NLF sammen med NHO Transport og Neste Corporation, ønsket å fremme Hurdalsplattformens punkter om biodrivstoff, der det blant annet står at avgiftsnivået skal reduseres. I tillegg viser de til budsjettenigheten med SV hvor det blir formulert at: 

«Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag om fritak for veibruksavgift for drivstoff-blandinger med 100 prosent avansert biodrivstoff og melde tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022.» 

For å følge opp budsjettenigheten med SV fra i fjor høst, mener NLF at det i revidert nasjonalbudsjett bør legges frem et forslag for fritak for veibruksavgift for 100 prosent avansert biodrivstoff og samtidig innføres en ordning for rapportering av biodrivstoff solgt utover det som rapporteres som del av omsetningskravet. 

Les mer om dette her : 
NLF ber igjen regjeringen kutte veibruksavgiften på biodrivstoff 

Nå kan du søke om bedriftskort digitalt! 

NLF har alltid jobbet for en enklere hverdag for lastebilsjåførene. En av de tingene man har ventet lenge på er å få digitalisert søknaden om bedriftskort. Nå er det mulig å søke om bedriftskort på nett.  

For å laste ned og låse data fra fartsskriveren må bedriften ha et bedriftskort. Dette kan du nå bestille gjennom Statens vegvesen sin nettløsning. 

Dette ble gjeldene fra 1.mars 2022, og bedriftskort bestilles i selvbetjeningsløsningen, så lenge bedriften har et organisasjonsnummer. Personen som skal søke om bedriftskort på vegne av bedriften, må ha en tilknytning til bedriften i Altinn. Når man logger inn på dinside vil det stå om man har mulighet til å handle på vegne av seg selv eller en bedrift. 

Du kan også fremdeles søke på en trafikkstasjon, men da må du bestille time på en trafikkstasjon for å søke der. 

For mer informasjon, gå inn på Statens vegvesen 

Oppdatert Kostnadsindeks for lastebiltransport 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har oppdatert Kostnadsindeks for lastebiltransport (KILT) for 1. kvartal 2022 som ble publisert 20. april. Det har helt fra denne ble publisert vært usikkerhet knyttet til om indeksen har vært riktig. Dette ble tatt opp med SSB umiddelbart etter publiseringen, og flere medlemmer har også påpekt at noe ikke stemmer.  

Bakgrunnene for oppdateringen er at det ble oppdaget at det har oppstått en feil i bruken av vektingene av kostnadsgruppene ved beregning av KILT for 1. kvartal 2022. Denne feilen i vektingene har medført at indekstallene for 1. kvartal 2022 ble lavere enn det som skulle vært. Feilen er nå rettet opp.  

I tillegg har SSB lagt inn drivstoffkostnader også for de siste 11 dagene av mars. I den utgaven av KILT som ble publisert 20. april, var det hentet inn tall fra fire drivstoffleverandører hver dag fra 1. januar til 20. mars. Prisinnhentingen ble avsluttet 20. mars for at publiseringen av indeksen skulle kunne skje på annonsert dato 20. april. Dermed tok ikke indeksen høyde for den relativt høye dieselprisen i de siste dagene av mars. Dette er nå rettet opp. Effekten på delindeksen for drivstoff er en økning fra 4. kvartal 2021 på 16,2 prosent, mens den som ble publisert 20. april var på 12,3 prosent. 

Du kan lese oppdatert versjon  her

Digitalt medlemsmøte på onsdag 

NLF ønsker alle velkommen til digitalt medlemsmøte fra St. Olavsgate i Oslo, onsdag 11. mai fra klokken 18:00-19:20. Her vil flere interessante temaer diskuteres.

Blant annet vil nestleder i transportkomiteen, Frank Sve fra Frp, Kirsti Leitrø fra AP og forbundsleder, Tore Velten samt NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo, snakke om forventninger til revidert nasjonalbudsjett. Videre blir det besøk av Geir Martin Pilskog, senior satistics adviser i SSB, som vil forklare Kostnadsindeksen for lastebiltransport. Under medlemsmøtet får dere også bli med inn på bildekkfabrikken til Bodahl Johansen i Fredrikstad for å se hvordan regummiering av dekk foregår.  

For å bli med på medlemsmøte, klikk på banneret under her.

Minner alle på Vinterdriftundersøkelsen 

Årets vinterdriftundersøkelse ble sendt ut til alle forbundets medlemmer mandag 9.mai. 

Undersøkelsen er identisk med tidligere år. Det er ikke satt opp svarfrist, men den vil bli avsluttet i slutten av mai. Det er lagt opp til tre påminnelser. 

NLF oppfordrer alle til å promotere undersøkelsen. Uten svar har vi ikke dokumentasjon. Med mange og gode svar kan dere i regionene også bruke dette i diskusjonene dere har med Statens vegvesen eller fylkeskommunene. 

Lønnsforhandlingene er i gang 

NLF er gang med lønnsoppgjøret.   

– Det er en krevende tid å forhandle i med sterkt økende kostnader for bedriftene, vanskelig rekrutteringssituasjon og en vanskelig sikkerhetssituasjon. Dette bakteppet gjør at en går inn i forhandlingene med et noe annet utgangspunkt enn før. Når det er sagt, er det frontfagsrammen som gjelder fremdeles, og vår forventning er at denne rammen holdes også i dette oppgjøret, sier NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo. 

Statens vegvesen (SVV) la frem topp-20 lista for veiprosjekter  

Under tirsdagens pressekonferanse la SVV frem de 20 viktigste veiprosjektene som de mener bør prioriteres de neste seks årene.  

Disse fire prosjektene vil Statens Vegvesen prioritere først:  

  1. E134 Oslofjordforbindelsen (Viken), 5,83 milliarder kroner 2 
  1. E134 Røldal – Seljestad (Vestland), 3,34 milliarder 
  1. E6 Megården – Mørsvikbotn (Nordland), 10,27 milliarder  
  1. E16 Hylland – Slæen (Vestland), 1,64 milliarder 

Her er hele lista over de 20 prosjektene som er prioritert: