NLF

Nytt fra NLF uke 37, 2022

To viktige hendelser som skjer de neste ukene er, dagens digitale medlemsmøte og Automessen på Lillestrøm 28. september. 

Flott: Denne fine bilen kan du få se under utstillingen på Automessen den 28. september. Flott: Denne fine bilen kan du få se under utstillingen på Automessen den 28. september.

Aller først, la oss minne alle på om at det blir digitalt medlemsmøte med sending fra Fredrikstad, onsdag 14. september klokken 18:00. 

Under dette møtet blir søkelyset rettet mot budsjettkutt og hva det kommer til å bety for transportbransjen. For å diskutere saken, vil både samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, og hele NLFs forbundsstyret være til stede under møtet.   

Send inn dine spørsmål  

Dersom du har spørsmål som du ønsker å stille til statsråden eller forbundsstyret, har du sjansen nå. Dette kan gjøres i forkant av møtet, så ikke la denne muligheten gå fra deg. Send inn dine spørsmål til  @Stian Skarheim Magelssen.  

Det er også mulig å stille spørsmål i chatten under selve møtet også.   

Klikk her for å delta på møtet. 

Automessen på Lillestrøm tar form

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) begynner å bli klar for å delta på Automessen på Lillestrøm. Nordic Logistics Association (NLA) og NLF inviterer til jubileumskonferanse og utstilling med ett stjernespekket lag fra samferdselssektoren og det nyeste innen teknologi og bærekraft. Du er invitert til begge deler, og programmet er så og si spikret. 

NLF sin stand blir å finne i hall B med nummer B01-25. Her vil det bli flott utstilling og det som er sikkert, er at Europas første lastebil som kjører på Power-to-X drivstoff bli stilt ut på Circle K sin stand. Lastebilen er utviklet og produsert av bilprodusenten Geely, og motoren drives av ren e-metanol. 

For påmelding og program, klikk her

Her er oversikten over messeområdet på Nova Spektrum i Lillestrøm. NLF vil dere finne i hall B. Her er oversikten over messeområdet på Nova Spektrum i Lillestrøm. NLF vil dere finne i hall B.

Tveit bru på E16 i Vang stenges for fjerning av midlertidig bru

Tveit bru stenges fra og med torsdag 15. september kl. 09.30 til og med mandag 19. september kl. 10.00 for demontering av interimbrua og fjerning av de midlertidige vegfyllingene.

Det er mål om at Tveit bru kan gjenåpnes for ordinær trafikk etter at arbeidene er fullførte.

– Vi oppfordrer på det sterkeste at all gjennomgangstrafikk, og da spesielt vogntog, i stedet kjører rv. 52 Hemsedalsfjellet og rv. 7 Hardangervidda i stengingsperioden. Den lokale omkjøringsvegen er ikke egnet for stor trafikk og store kjøretøy. Det vil bli gjort unntak for lokal trafikk, nødetater, lokale næringstransporter, dyretransporter og rutebusser. For disse legger vi opp til omkjøring med ledebil i stengningsperioden, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Eiterjord understreker at det er viktig at disse føringene blir fulgt.

– Vi må ha et sterkt fokus på trafikksikkerhet i stengningsperioden, når vi har en sårbar lokal omkjøring. Da er det avgjørende at vi får redusert trafikken. Dette gjelder spesielt vogntog og annen gjennomgangstrafikk.

Oversikt over omkjøringene knyttet til de stengte bruene finner du her

Nye Tveit bru åpnet for trafikk juni 2020. Foto: Statens vegvesen. Nye Tveit bru åpnet for trafikk juni 2020. Foto: Statens vegvesen.

Nye Veier lanserer kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser

Fremtidens anleggsplass skal være utslippsfri. Nå setter Nye Veier i gang fire utredninger på temaer som er viktige for grønn omstilling.

Nye Veier har fått med seg solide partnere i gjennomføringen av kunnskapsprogrammet:

 • Norconsult skal bidra til å kartlegge energitilgang på fremtidige anleggsplasser.
 • Multiconsult skal vurdere potensialet for å produsere fornybar energi på fremtidens anleggsplasser.
 • Vista Analyse skal vurdere overordnede samfunnsøkonomiske effekter av overgang til utslippsfri anleggsdrift
 • Sintef skal evaluere pågående pilotprosjekter.

– I Nasjonal Transportplan er det høye ambisjoner om overgang til mer fossilfri og utslippsfri teknologi på norske anleggsplasser. I Nye Veier har vi satt i gang flere større pilotprosjekter på dette temaet, men vi ser at det også er behov for et større kunnskapsløft i samfunnet om dette viktige temaet, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Anleggsbransjen er i gang med å erstatte maskiner som går på diesel og bensin med utslippsfrie alternativer. Bransjen er fremdeles i startfasen, men retningen er tydelig. I kjølvannet av denne utviklingen, oppstår både nye muligheter og utfordringer for driften av anleggsplasser.

I dag benyttes i all hovedsak diesel som drivstoff for anleggsmaskiner. På fremtidens anleggsplasser antas det å være en miks av biobrensler, elektrisitet og hydrogen. I tillegg vil oppmerksomheten rundt effektiv logistikk bli større.

Nye Veier har invitert med Statens vegvesen og Bane NOR i arbeidet med kunnskapsprogrammet, for å sørge for at samfunnet oppnår mest og best mulig læring.

– Vi trenger kunnskap om en rekke fag for å gjøre overgangen til nullutslippsmaskiner så kostnadseffektiv som mulig. Derfor setter vi i gang prosjekter på både samfunnsøkonomi, energitilgang og energiproduksjon i kunnskapsprogrammet. I tillegg setter vi i gang en evaluering av en rekke pilotprosjekter i regi av Nye Veier, Statens vegvesen og Bane NOR, sier Aanesland.

Nye Veier har satt seg som mål å ta en lederrolle på klima og miljø i samferdselssektoren. En viktig del av selskapets strategi på klima- og miljøfeltet er å tenke innovasjon i alle ledd, og å bidra til ny kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag til samfunnet. Resultatene fra kunnskapsprogrammet vil være tilgjengelige i løpet av et halvt års tid.

– I Nasjonal Transportplan er det høye ambisjoner om overgang til mer fossilfri og utslippsfri teknologi på norske anleggsplasser. I Nye Veier har vi satt i gang flere større pilotprosjekter på dette temaet, men vi ser at det også er behov for et større kunnskapsløft i samfunnet om dette viktige temaet, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland. – I Nasjonal Transportplan er det høye ambisjoner om overgang til mer fossilfri og utslippsfri teknologi på norske anleggsplasser. I Nye Veier har vi satt i gang flere større pilotprosjekter på dette temaet, men vi ser at det også er behov for et større kunnskapsløft i samfunnet om dette viktige temaet, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Ny tilskuddsordning skal sikre tungtransporten nye ladestasjoner

Den nye ordningen dekker inntil 80 prosent av investeringskostnadene, med et maksbeløp på 15 millioner per ladehub.

Dekker opptil 80 prosent av investeringskostnadene 

Ordningen innrettes som en konkurransebasert tilskuddsordning. Tilskuddssatsen blir på maksimalt 80 prosent av kostnadene og 15 millioner kroner per lokasjon.  

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) synes det er en flott ordning, men påpeker viktigheten av tilgjengelighet og plassering. 

– Vi vil være positive til en slik ordning, dersom det resulterer i hurtigladestasjoner som er åpne og tilgjengelige for alle som driver næringstransport. En hurtigladestasjon for tunge kjøretøy må som nevnt ha effekt nok til å gjøre rask opplading slik at ladestoppen blir kortest mulig, påpeker seniorrådgiver i NLF, Thorleif Foss.  

Videre understreker han at for å oppnå ønsket om å gjøre bruken av elektriske lastebiler enklere i Oslo-regionen, vil det også avhenge av hvor mange ladestasjoner det er snakk om. 

– I tillegg er det viktig at ladestasjonene i byområder er lett tilgjengelige, plasseres «riktig» og utformes på en bra måte for tunge kjøretøy, avslutter Foss. 

Regler for å søke støtte

Konkurransen vil ha to søknadsfrister: 1. desember og 1. mars. Dersom en søknad ikke får tilsagn etter den første søknadsfristen, har søker anledning til å levere samme søknad til søknadsfristen i mars. 

Det stilles følgende minimumskrav til ladestasjonene: 

 • Søkerne søker selv om tilskuddssummen som er utløsende for at de etablerer ladestasjonen.  
 • Søknader vil blant annet vurderes ut ifra kriterier som kostnadseffektivitet og at stasjonene plasseres i nærhet til hovedveiene.  
 • Størrelsen på stasjonen vil også bli tillagt betydelig vekt. 
 • Minst to ladepunkter for tunge kjøretøy med hastighet på minimum 150 kW hver. 
 • Ladepunktene skal være klargjort for minst 350 kW. 
 • Ladestasjonen må etableres i Oslo.  
 • Driftsstart skal være senest ett år etter tilsagnsdato. 
 • Ladestasjonen skal være døgnåpen og ha en stasjonstilgjengelighet på minimum 97 prosent på årlig basis. 
 • Stasjonen skal som minimum oppføres med fossilfri anleggsdrift.  
 • Det skal legges ved en skisse som sikrer trygg trafikkavvikling inne på eiendommen og trafikksikker av- og påkjøring. 
 • Skal profileres som energistasjon som tilbyr fornybare drivstoff.