NLF

Nytt fra NLF uke 44, 2022

Nye regler for kjøre- og hviletid trer i kraft tirsdag 1. november. Det nye regelverket ble innført i EU i 2020, og endringene har derfor vært kjent i lang tid. Usikkerheten i Norge har handlet mest om hvilke nasjonale tilpasninger som ville bli gjennomført. 

IKKE GÅ GLIPP AV DETTE: NLF har laget veileder som forklarer det nye regelverket på kjøre- og hviletid som er gjelder fra den 1. november.  Den kan du som medlem laste ned på medlemssidene. IKKE GÅ GLIPP AV DETTE: NLF har laget veileder som forklarer det nye regelverket på kjøre- og hviletid som er gjelder fra den 1. november. Den kan du som medlem laste ned på medlemssidene.

Det som kanskje har skapt størst forventinger, er at EU gav unntak fra kjøre- og hviletidsreglene for sjåfører som frakter ferdigblandet betong. Dette blir derimot ikke innført i norsk lov. 

Her følger en liste over de viktigste endringene/presiseringene i kjøre- og hviletidsreglene: 

  • Fra 1- juli 2026 vil det bli krav om skrivere i varebiler med tillatt totalvekt over 2,5 tonn ved internasjonal transport 
  • Presisering knyttet hva sjåføren skal registrere i fartsskriveren.  
  • Pause ved flerbemanning: Sjåfør som sitter på siden ved flerbemanning, kan registrere inntil 45 minutter av tiden som pause.  
  • Ved internasjonal transport kan en ta to reduserte ukehviler etter hverandre.  
  • Kostnad ved normal ukehvile skal dekkes av arbeidsgiver 
  • Sjåfør skal returnere hjem hver fjerde uke 
  • «Fergeregelen» vil kunne avbryte en redusert og normal ukehvile 
  • Man vil kunne forlenge kjøretid for å komme hjem for ukehvil. 
  • Utvider antall dager for kontroll langs veg til 56 dager. 

NLF har laget veileder som forklarer regelverket som er gjelder fra den 1. november.  

For alle medlemmer kan veilederen lastes ned ved å trykke på linken under: 
 
NLFs veileder i kjøre- og hviletid  

Les mer om hvilke endringer som kommer i kjøre- og hviletidsreglene her

Veilederen vil bli sendt ut som et eget hefte i desemberutgaven av NLF Magasinet. Det går i tillegg an å bestille ekstra veiledere.

Les mer om dette her

Kjettingdagen 2022: – Er bilen din riktig skodd for vinteren?

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har tatt initiativet til å etablere 1. november som den årlige kjettingdagen.

Kjettingdagen ble innført i 2021 i regi av NLF, som hele tiden har trafikksikkerhet høyt oppe på agendaen. Datoen er ikke tilfeldig. Fra 1. november er det lov med piggdekk og krav om 5 mm mønsterdybde i tillegg til at lastebilene skal være utstyrt med hjulkjetting, i tilfelle sterkt snøfall. 

I år vil alle NLFs syv regioner ha egne informasjonskampanjer, og det viktigste blir å få spredt budskapet og kunnskapen om riktig bruk av kjetting og vinterdekk på norsk vinterføre.  

Her kan du laste ned dekk- og kjettingguiden

Her kan du laste ned lastebilens vintervettregler

Innfører krav om løyve på varebil

Frem til nå har det ikke vært påkrevd med et løyve for motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt på over 2500 kilo til 3500 kilo. Dette endres nå fra 1. november for de som kjører internasjonal transport med varebil. 

Løyve for varebil: For varebiler i internasjonal transport, må det legges frem en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på 18 000 kroner for det første løyvet og 9000 kr for påfølgende løyver. Foto: Stein Inge Stølen Løyve for varebil: For varebiler i internasjonal transport, må det legges frem en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på 18 000 kroner for det første løyvet og 9000 kr for påfølgende løyver. Foto: Stein Inge Stølen

Regelendringene kommer som følge av innføringen av mobilitetspakken i norsk rett, og er også et viktig element i regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportbransjen.

Samferdselsdepartementet sendte først et rundskriv på garantisummer for løyver 2022 og 2023 torsdag 27. oktober. De har derimot måttet korrigere dette etter at Norges Lastebileier-Forbund (NLF) påpekte at det manglet riktig løyvepris på varebil for de som allerede hadde løyve på kjøretøy over 3500 kilo.

Etter yrkestransportforskriften skal søker ved søknad om et løyve for internasjonal godstransport med tillatt totalvekt over 2500 kg og opp til 3500 kg legge frem en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på 18 000 kroner for det første løyvet og 9000 kr for påfølgende løyver.  

I perioden fra 1.januar til 31. desember 2023 er garantisummen etter avrunding satt til 19 000 kr for det første løyvet og 10 000 kr for påfølgende løyver.  Les mer om dette her

Kjetting NM-Junior 

Flere tusen personer tok turen til Lillestrøm og på Oslo Motor Show helgen 28.-30. oktober. Under motorshowet arrangerte NLF, i samarbeid med Opplæringskontoret for Service og Samferdsel (OSS), NM i kjetting for juniorer.  

GODE TIDER: Mats Skrede (i midten) gikk til topps, men Vetle Ose Almås (til venstre) og Magnus Alme, fulgte like etter. Foto: Øivind Aksberg GODE TIDER: Mats Skrede (i midten) gikk til topps, men Vetle Ose Almås (til venstre) og Magnus Alme, fulgte like etter. Foto: Øivind Aksberg

De som kjempet om førsteplassen var Vetle Ose Almås, Mats Skrede Tesdal og Magnus Alme. 

Alle gjorde en strålende innsats med gode resultater, men det var Mats Skrede, som gikk av med seieren med en tid på 22,98 sekunder i finalerunden. På andre plassen kom Magnus Alme, med sin beste tid målt til 27,35 sekunder. På tredje plass kom, Vetle Ose Almås, med sin beste tid på 45 sekunder. 

Les mer om dette og se bildene fra Oslo Motorshow her

Endelig åpner ny døgnhvileplass ved E6 på Rudshøgda

I 2019 begynte Per Hatterud å planlegge den nye døgnhvileplassen ved E6 på Rudshøgda. Nå er det innspurt. Mandag kan døgnhvileplassen endelig tas i bruk!

ÅPNER OPP PÅ RUDSHØGDA: Per Hatterud gleder seg til at de første lastebilene kan kjøre inn. ÅPNER OPP PÅ RUDSHØGDA: Per Hatterud gleder seg til at de første lastebilene kan kjøre inn.

– Det har vært en tung kamp mot byråkratiet. Hadde jeg visst at det skulle bli så mange utfordringer, er det ikke sikkert jeg hadde startet planleggingen, sier NLF-medlem Per Hatterud.

Nå gleder han seg til at de første lastebilene kan kjøre inn. I første omgang blir det 20 oppstillingsplasser med mulighet for utvidelse senere. Dusj, toaletter, et oppholdsrom og strøm er på plass. Det er bygget et solid servicebygg, slik at det skal bli minst mulig ødeleggelser. 

Dette er noe NLF i mange år har jobbet med å få på plass. 12. mai 2011 sendte NLF Innlandet den første høringsuttalelsen om E6 i Ringsaker. En ny døgnhvileplass var NLFs første krav da planarbeidet startet i 2011. Først nå står den ferdig. NLF vil videre takke, Per Hatterud, som har overtatt ansvar og fått skrevet kontrakt med Nye Veier.

Nye veglister

Opplysninger om veiens tillatte bruksklasse sommer og vinter, tillatt totalvekt og vogntoglengde samt veigrupper for spesialtransporter.

Veglistene utgis i fire hefter, inndelt etter kjøretøykategori: Normaltransport, tømmertransport, spesialtransport og modulvogntog.

Her finner du forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veier:

Veglister for fylkes- og kommunale veier