NLF

Nytt fra NLF uke 46, 2022

Vegard Kåsa fra Notodden, fikk i fjor høst et forelegg på 20.000 kroner av politiet for å flytte bilen på lukket område uten kort i skriveren. Tirsdag møttes partene i Follo og Nordre Østfold tingrett. Nå håper Vegard at fornuften vil seire.

HØY BOT: Yrkessjåfør Vegard Kåsa (til høyre) møtte i dag i Follo og Nordre Østfold tingrett på Mysen, sammen med sin advokat, Robert Aksnes i Vectio. Foto: Eivind Bye, tungt.no HØY BOT: Yrkessjåfør Vegard Kåsa (til høyre) møtte i dag i Follo og Nordre Østfold tingrett på Mysen, sammen med sin advokat, Robert Aksnes i Vectio. Foto: Eivind Bye, tungt.no

Forhistorien er at Vegard Kåsa havnet i en kontroll på Ørje i fjor høst og ble pålagt ukehvil på stedet fordi han ved to anledninger hadde vasket vogntoget inne på lukket område, uten kortet i skriveren.  
– Vi er enige om at lastebilen er kjørt, men uenige i om denne kjøringen er underlagt reglene for kjøre- og hviletid. Det sa aktor da rettssaken gikk i tingretten i dag, ifølge Tungt.no.  

I fjor sommer hadde han parkert bilen på Kaasa-terminalen i Notodden, tatt ut kjørekortet sitt av skriveren og avsluttet arbeidsdagen. Bilen var vasket i maskin i Seljord på vei til Notodden. Men siden Vegard skulle ha bilen på utstilling et par helger senere, ønsket han å vaske litt ekstra på bilen. 

Tungt.no forklarer videre at dette resulterte i at bil og henger måtte flyttes 62 meter inne på området til Kaasa Transport, slik at Vegard fikk benyttet vannuttak på terminalbygget. Sjåførkortet satt ikke i skriveren og det ble heller ikke registrert "Annet arbeid" på skriveren. 

Bilen ble flyttet litt frem og tilbake siden vannslangen var litt kort, og fordi Vegard måtte rygge bilen tilbake til parkeringen. I en kontroll på Ørje reagerte kontrollørene på at bilen var kjørt i hviletiden og uten at sjåførkortet satt i skriveren. De anmeldte forholdet, og politiet ga Vegard en bot på 20.000 kroner. 

Tirsdag 15. november møttes partene i saken og forklarte seg i Follo og Nordre Østfold tingrett på Mysen. 

Les mer om dette her

Hanne hadde kjørt lastebil i to uker, så smalt det

Den 12. november markeres Kollegahjelpens dag, for å bevisstgjøre hjelpen som finnes der ute. I dette nyhetsbrevet kan dere lese Hannes sterke historie og hvordan Kollegahjelpen hjalp henne etter hun ble involvert i en alvorlig ulykke.

ALVORLIG ULYKKE: Hanne fikk livet snudd på hodet i løpet av sekunder. Da var NLFs Kollegahjelpen en god støtte i den tunge tiden. Foto: Privat/NLF ALVORLIG ULYKKE: Hanne fikk livet snudd på hodet i løpet av sekunder. Da var NLFs Kollegahjelpen en god støtte i den tunge tiden. Foto: Privat/NLF

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ønsker å rette søkelyset mot Kollegahjelpen som forbundet startet i 1995. Det er en landsdekkende støtteordning, basert på frivillig innsats, for lastebileiere og -sjåfører, som har opplevd ulykker, nestenulykker, ran eller andre sjokkartede opplevelser i forbindelse med jobben. 

Livet til Hanne ble snudd på hodet etter at hun havnet i en alvorlig trafikkulykke i Alta tidligere i år.

– Når alt ble mørkt og kaldt, var det et lysglimt og en varmende støtte som kom fra Kollegahjelpen, forteller Hanne. 

Det hele føltes så urettferdig. 

Videre forteller hun at det var hennes arbeidsgiver og andre lastebilsjåfører som oppfordret henne til å ta kontakt med Kollegahjelpen. Det har hun ikke angret på at hun gjorde. 

– Jeg tok mot til meg og ringte til, Yngve Harila, i kollegahjelpen. Der ble jeg rett og slett møtt med forståelse og åpenhet, og vi avtalte å møtes fysisk dagen etter. Det ble et sterkt møte og en tung samtale, men samtidig gjorde det godt. For meg var det gull verdt å få møte et medmenneske som var ydmyk og som kunne dele erfaringer med meg, forteller Hanne. 

Det var mye takket være denne støttet som fikk henne tilbake bak rattet.

Hun oppfordrer alle som kommer i lignende situasjoner om å ikke nøle med å ta kontakt med Kollegahjelpen. 

Du kan ringe Kollegahjelpen på 415 44 400

Les hele historien her

Kollegahjelpen ble tema for 15 kommende tungbillærere

NLFs regionsjef i Innlandet er også fagansvarlig for Kollegahjelpen. Nylig var Guttorm Tysnes, regionsjef i NLF og fagansvarlig for Kollegahjelpen i NLF, invitert til Stjørdal for å holde foredrag/diskutere med 15 kommende tungbillærere.

KURS:Guttorm Tysnes, regionsjef i NLF, holdt et fire timers kurs for kommende tungbillærere om hva man kan gjøre om man havner i en alvorlig ulykke. KURS:Guttorm Tysnes, regionsjef i NLF, holdt et fire timers kurs for kommende tungbillærere om hva man kan gjøre om man havner i en alvorlig ulykke.

Nord universitet hadde satt av fire timer med temaet «Kollegahjelpen og reaksjoner etter alvorlige hendelser i trafikken.»

– Vi trenger flere yrkessjåfører og vi trenger flere tungbillærere. Det er viktig at de lærer om farene på vegen og hjelpen de kan få hvis uhellet oppstår. Jeg hadde også med meg en sjåfør fra Trøndelag som har vært involvert i en alvorlig ulykke, sier Tysnes.

Det ble fire nyttige timer både for studentene og NLF.

SVs forslag til budsjett – Fra vondt til verre

I SVs alternative statsbudsjett foreslår de å kutte nesten tre milliarder kroner til veisektoren, samtidig som de ønsker å avgiftsbelegge drivstoff hardere. Avgiftsøkningen vil føre til en merkostnad på 60 000 kroner per bil. – SV tar ikke vår sektor og næring på alvor, mener administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) Geir A. Mo.

IKKE IMPONERT: – At SV framstiller det som en gave til sektoren når de gir 900 millioner til vedlikehold, men samtidig kutter 3,6 milliarder, er et forsøk på å sminke grisen, sier NLF-direktør Geir A. Mo. Foto: Elisabeth Nodland IKKE IMPONERT: – At SV framstiller det som en gave til sektoren når de gir 900 millioner til vedlikehold, men samtidig kutter 3,6 milliarder, er et forsøk på å sminke grisen, sier NLF-direktør Geir A. Mo. Foto: Elisabeth Nodland

Ut fra SVs budsjettforslag kommer det frem at de ønsker å prioritere økt bevilgninger til ras- og skredsikring av riksveier, oppgradering av eksisterende vei. Dette ser NLF positivt på og tolker det som et signal om at de ønsker å prioritere prosjekter som Sørfoldtunnelene og Røldalstunnelen.

Han mener at budsjettforslaget kan minne mer om et trylletriks enn en oppriktig og realistisk satsing.

– Det er veldig positivt at SV vil prioritere oppstart av Sørfoldtunnellene og Røldalstunnelen, men samtidig kutter de stort i resten av veisektoren. Å framstille det som en gave til sektoren når de gir 900 millioner, men samtidig kutter 3,6 milliarder, er et forsøk på å sminke grisen, sier Mo.

SV ønsker at drivstoff skal avgiftsbelegges hardere. Lett oppsummert betyr det en kostnadsøkning på blankdiesel med ca. 1,50 kroner mer per liter, og for farget diesel nesten to kroner mer per liter, enn det regjeringen har kommet med til nå.  

Dersom en lastebil i snitt kjører 100 000 kilometer i året med et gjennomsnittlig drivstofforbruk på fire liter per mil, betyr det at SVs forslag vil føre til en merkostnad på 60 000 kroner ekstra per bil.

Les mer om dette her

Hold av datoen!

Etter å ha lagt bak oss en tid med pandemi og nedstengning, kan NLF igjen ønske velkommen til Transportkonferansen på Holmen Fjordhotell fra 26.-28. januar.

NLF lover et godt sammensatt program hvor både sentrale politikere og viktige aktører i markedet sammen skal drøfte transportbransjens utfordringer og ikke minst legge frem mulige løsninger.

Mer informasjon om program og påmelding kommer om ikke lenge.

Les mer om dette her

NTP 2025–2036: Transportvirksomhetene skal gi faglig anbefaling om ressursbruk

Transportvirksomhetene har nå fått oppdrag om å anbefale prioritering av ressursbruken i neste nasjonale transportplan. – Vi trenger mer enn noen gang en NTP som leverer gode og realistiske løsninger på transportbehovene framover, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

FÅR UTTALE SEG: - Planen må være tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. FÅR UTTALE SEG: - Planen må være tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Som varslet før sommeren, legger regjeringen fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn vanlig rullering tilsier. Bakgrunnen er nye utfordringer som Norge står overfor, og at den gjeldende transportplanen ikke i tilstrekkelig grad er tilpasset disse.

– Vi gir nå transportvirksomhetene i oppdrag å forberede en faglig tilråding om ressursbruken i den nye transportplanen. Planen må være tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har derfor gitt Avinor AS, Bane NOR SF, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen oppdrag om å foreslå prioriteringer av ressursbruken i Nasjonal transportplan 2025–2036.

Les mer om dette her

NLF trenger ny regionsjef for Trøndelag og ny fagsjef for arbeidsgiverspørsmål

Klikk på stillingsbannerne under for å søke:

Arbeid på Bergensbanen vil berøre all trafikk

Det skal i en tidsperiode foregå oppgradering/ vedlikehold på Bergensbanen mellom Voss og Arna. Dette vil naturligvis påvirke både person- og godstrafikken på Bergensbanen i den aktuelle perioden. 

Arbeidet skal foregå i perioden fra og med onsdag 16. november til og med lørdag 10.desember.

For godstrafikken som i dag fremføres med tog mellom Bergen og Alnabru, får det konsekvenser i perioden 16.-22. november, samt 8.-11. desember. I disse periodene vil godstogene på Bergensbanen gå mellom Palmafossen på Voss og Alnabru.

Godset vil bli omlastet på Palmafossen, og bilkjørt mellom Palmafossen og Bergen.

På nattestid er det i dag ledebilkjøring på strekningen mellom Voss og Trengereid på grunn av tunnelarbeid:

  • Kl. 20:00 - 22:00             Kontinuerlig ledebilkjøring
  • Kl. 22:00 - 01:00             Stengt
  • Kl. 01:00                         Ledebilkjøring (en kolonne fra hver side)
  • Kl. 01:00 – 05:30            Stengt (etter at en kolonne i hver retning er gjennomført)

Les mer om dette her

Starter rassikring langs E18 ved Liertoppen senter

Tirsdag 15. november starter Statens vegvesen rassikringsarbeider ved E18 Liertoppen senter i sørgående kjøreretning.

På dagtid vil veien vil være åpent som normalt, med to kjørefelt for trafikken sørover. Det blir innsnevring til ett kjørefil fra kl. 21:00 til kl. 06:00 om natten mens arbeidene pågår. Dette gjøres for å forhindre ulykker. Første stenging blir tirsdag 15. november fra kl. 21:00.

Les mer om dette her

Husk å svare på konjunkturundersøkelsen

NLF har sendt ut årets undersøkelse. Vi ber deg svare på e-posten du har fått tilsendt. Denne undersøkelsen bruker vi ovenfor politikere og andre for å underbygge trender og ståa i næringen vår. Derfor er det en viktig undersøkelse for næringen.

I år er den årlige Euroklasseundersøkelsen slått sammen med KU, så det blir kun denne ene undersøkelsen å besvare.

Vi trenger svar fra medlemmene for å få oppdatert og god innsikt i dere hverdag og meninger! Og vi trenger kjøttvekta!

Om du ikke har mottatt sender du en e-post til  tf@lastebil.no.