NLF

Nytt fra NLF uke 47, 2022

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese mer om Statens vegvesens SMS-varslingstjeneste og dommen i den såkalte vaske-saken. I tillegg minner vi alle om å få svart på årets konjunkturundersøkelse.

VINTERFØRE: Vinteren er her, kjør forsiktig og pass på å ha alt nødvendig utstyr i bilen, slik at du er forberedt. Foto: Odd Walter Hirsivaara/SVV VINTERFØRE: Vinteren er her, kjør forsiktig og pass på å ha alt nødvendig utstyr i bilen, slik at du er forberedt. Foto: Odd Walter Hirsivaara/SVV

Få SMS-varsel når fjellovergangen eller veien må stenges

Kong vinter har banket på døren rundt om i hele landet og snø og glatte er et faktum. Nå er det viktig å ha alt nødvendig utstyr i bilen for å være forberedt. Vinteren fører også til stengte veier, omkjøringer og kolonnekjøring. Da kan det være smart å få SMS-varsel fra Statens vegvesen om din fjellovergang eller vei må stenges på grunn av dårlig vær.

På  www.vegvesen.no/fjelloverganger kan du enkelt abonnere på SMS-varsling for den eller de strekningen(e) du ønsker. Det eneste du trenger å gjøre er å registrere ditt eget telefonnummer, deretter vil du få tilgang til en meny med alle strekningene som tilbys. 

I tillegg til fjellovergangene, gjelder tjenesten også for værutsatte veier som ofte blir stengt på grunn av vanskelige vær- og føreforhold. Som abonnent, vil du få en SMS hvis veien må stenge eller det innføres kolonnekjøring, og du vil få informasjon om forventet varighet og nytt varsel når veien er åpen igjen. 

Hold av datoen!

Etter å ha lagt bak oss en tid med pandemi og nedstengning, kan NLF igjen ønske velkommen til Transportkonferansen på Holmen Fjordhotell fra 26.-28. januar.

NLF lover et godt sammensatt program hvor både sentrale politikere og viktige aktører i markedet sammen skal drøfte transportbransjens utfordringer og ikke minst legge frem mulige løsninger.

Mer informasjon om program og påmelding kommer om ikke lenge.

Les mer om dette her

Husk å svare på konjunkturundersøkelsen

NLF har sendt ut årets undersøkelse. Vi ber deg svare på e-posten du har fått tilsendt. Denne undersøkelsen bruker vi ovenfor politikere og andre for å underbygge trender og ståa i næringen vår. Derfor er det en viktig undersøkelse for næringen.

I år er den årlige Euroklasseundersøkelsen slått sammen med KU, så det blir kun denne ene undersøkelsen å besvare.

Vi trenger svar fra medlemmene for å få oppdatert og god innsikt i dere hverdag og meninger! Og vi trenger kjøttvekta!

Om du ikke har mottatt sender du en e-post til  tf@lastebil.no.

Åpning av E16 Kvamskleiva: – En jubeldag

Statens vegvesen åpnet den nye tunnelen på E16 i Kvamskleiva i Vang i Valdres på fredag. – Vi har, sammen med andre gode krefter, stått på for at det farligste punktet på E16 skulle utbedres, sier en fornøyd regionsjef i NLF, Guttorm Tysnes. 

ÅPNING: Mange møtte frem da det var åpning av E16 Kvamskleiva. Foto: Guttorm Tysnes ÅPNING: Mange møtte frem da det var åpning av E16 Kvamskleiva. Foto: Guttorm Tysnes

Kvamskleiva har vært svært rasutsatt og har blant annet skapt trøbbel for tungtransporten over Filefjell. Utbedringen er viktig for at veien over Filefjell skal være sikker hele året.  

Det var mange blide og fornøyde folk som deltok på åpningen av 5,4 kilometer lange E16 Kvamskleiva fredag ettermiddag. Den nye trygge snarvegen gjennom rasfarlige Kvamskleiva, er 900 meter kortere enn gamlevegen. 

Les mer om dette på Lastebil.no

Nå skal ny E 39 åpnes

– Nye E39 er et løft som vil bli fantastisk for hele regionen, sier regionsjef Reidar Retterholt.  

Alle tunnelene på den nye europaveien er nå godkjente, og er klar for å åpnes i starten av desember.

Reisetiden i dag er på omtrent 35 minutter på vegstrekningen som er 34 kilometer lang. På den nye veien blir reisetid kun 13 minutter med personbil og ny avstand blir ca. 25.3 kilometer.  

For en pendler er det mye tid spart, men for næringstrafikken blir det annerledes. Transportbransjen vil sparer omtrent 15 minutter. Når veien til Lyngdal bygges blir regnestykket mye bedre, og først da får man ut effekten fordi man slipper kjøre ned til dagens E39 ved Mandal. 

Haken er at bompengeprisen den nye strekningen mellom Kristiansand og Mandal vil bortimot norsk mesterskap i bompenger. Den vil koste den nette sum av 270 kroner å kjøre distansen.  Det betyr omtrent 100 kroner mila. 

– For næringslivet som er våre kunder, vil prisene på transport gå opp. Det blir dyrere å «eksportere» gods fra vest i Agder og Rogaland til Østlandet. 

NLF trenger ny regionsjef for Trøndelag og ny fagsjef for arbeidsgiverspørsmål

Klikk på stillingsbannerne under for å søke:

Fornuften seiret til slutt

Vegard Kåsa fra Notodden, fikk i fjor høst fikk et forelegg på 20.000 kroner av politiet for å flytte bilen på lukket område uten kort i skriveren. Partene møttes i Follo og Nordre Østfold tingrett den 15. november. Nå er dommen klar. 

Forhistorien er at Vegard Kåsa havnet i en kontroll på Ørje i fjor høst og ble pålagt ukehvil på stedet fordi han ved to anledninger hadde vasket vogntoget inne på lukket område, uten kortet i skriveren. Saken ble anmeldt og sjåføren fikk en bot på 20.000 kroner, for det Statens vegvesen mente var brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.  

Tingretten har konkludert med at kjøring på lukket område, ikke krever sjåførkort. I tillegg er de like klare på at den vaskingen og poleringen som arbeidstaker i dette tilfellet har utført, er å anse som fritid, og ikke arbeidstid. Tingretten har derfor frifunnet Kåsa på alle punkt.

– Jeg mener at forklaringen som Kåsa ga til kontrollørene på kontrolltidspunktet, og som senere også er kommet frem i artikler i Tungt, burde ha ført til at saken ikke ble anmeldt, eller at anmeldelsen og tiltalen burde ha vært trukket før saken gikk så langt som til tingretten, kommenterer Aksnes. 

Les hele saken på Lastebil.no

SVV søker entreprenører til å vedlikeholde 1100 bruer 

Statens vegvesen søker en eller to entreprenører til å vedlikeholde 1100 bruer i Innlandet og Buskerud.

– Vi kan ha inntil to entreprenører på grunn av at det er et så stort område, sier byggeleder Rolf Storsveen i Statens vegvesen.

Kontrakten har en varighet på to år, og Statens vegvesen har som byggherre opsjon på å forlenge med 1 + 1 år.

Avtalen har en maksimal rammeverdi på 160 millioner. Fristen for å levere tilbud er 16. desember.

Les mer på Statens vegvesen

Billigere mat på Circle K-stasjoner for NLF-sjåfører

Nå får alle NLF-sjåfører opp til 25 prosent rabatt på utvalgte matvarer hos Circle K. Skann NLF-oblaten på Koppen, eller bruk NLF-medlemskortet for å få rabatten.